2 februari 2014

PvdA: Bezuinig alleen op het OV als de kwaliteit verbetert

De PvdA is blij met de OV-update van Gedeputeerde Staten, alvorens we de definitieve visie in april krijgen voorgelegd. De kortingen op het OV die we te verwerken krijgen zijn stevig, maar bieden ook mogelijkheden om bereikbaarheid en kwaliteit slimmer en goedkoper in te regelen. Die bereikbaarheid – vooral ook in krimpgebieden – staat voor de PvdA centraal.

De veranderingen in het OV passen bij deze tijd, maar bezuinigen is in geen enkele tijd fijn. Gelukkig investeren we ook, zoals in de spoorlijn Arnhem-Winterswijk. Maar ook in alternatieven zoals het aanleggen van snelfietspaden. Het wordt met elektrische fietsen stuk aantrekkelijker om de auto te laten staan en voor wat grotere afstanden de fiets te pakken. We zien dat mensen het prettig vinden om met de trein te reizen, en zeker de treinen van Arriva en Breng mogen er zijn, schoon en met wifi.

Maar met de bus ga je eigenlijk alleen in een stad of buiten de steden als er geen alternatief is. Vooral studenten en mensen zonder auto maken er gebruik van.

Het OV is belangrijk voor woon-werk en woon-school verkeer. Wat betreft de PvdA zijn de kortingen van het Rijk vervelend, maar wellicht wel een start om de kwaliteit op sommige punten te verbeteren.

Wat moet het volgens ons opleveren:
– kortere reistijd;
– prettige manier van vervoer, snel en schoon, geen uren wachten op dat ene busje;
– bundelen van vervoersvragen (dus niet 3 lege busjes van de regiotaxi, de buurtbus en de boodschappen bus die achter elkaar aan rijden);
– als er een lijn geschrapt wordt, moet het alternatief beter zijn. Bijvoorbeeld als het goedkoper is om een taxi dan een lege bus te laten rijden is de kwaliteitsbeleving beter en de kosten lager. We willen niet dat er structureel lege bussen rijden als dit incidenteel met een taxi op afroep opgelost kan worden;
– continuïteit: er moet altijd een vorm van OV zijn.

Bezuinigen is slechts één manier om het OV meer betaalbaar te maken.
Er zijn ook andere opties. Maak het een aantrekkelijk alternatief en kijk of je zo meer mensen kan trekken. Rails voor asfalt. De tariefacties om mensen met minder draagkracht goede toegang tot het OV te geven, gaan wat de PvdA betreft door.
Misschien kunnen onderwijsinstellingen met een groot verzorgingsgebied mee gaan betalen aan het vervoer van hun leerlingen en studenten. In ruil daarvoor krijgen hun leerlingen dan  een ‘scholieren kortingskaart’. Dus niet alleen meer voor MBO’ers.

We regelen veel via internet en onze smartphones, waarom ook niet hoe we ons verplaatsen? Digitaal kunnen vervoer- vraag en aanbod elkaar razendsnel vinden.

Maar wat ons betreft is de meest interessante optie het bij elkaar brengen van de geldmiddelen voor het OV en de budgetten voor doelgroepenvervoer van gemeenten. De eerste stap hiervoor hebben we gezet door de coördinatie van de regiotaxi bij de gemeenten onder te brengen.

We zie al interessante experimenten naar aanleiding van het krimppotje van onze collega Jeanine Liebrand: Stichting Leefbaarheid Alphen Gelderland (SLAG) koopt een 9-persoons busje voor vervoer over korte afstanden. Het busje werkt met vrijwilligers als chauffeur. De Stichting School en Volksfeest Varssel gaat zelf busvervoer opzetten met een pool van vrijwilligers. Hiermee kunnen o.a. jongeren naar stage- en werkplekken worden vervoerd. En dit past ook mooi bij ons coalitieakkoord waarin we hebben staan dat we lokale experimenten steunen.

Kortom bezuinigingen en veranderingen leiden wat betreft de PvdA tot verbetering, niet tot verslechtering. Maar blijven we oog houden voor al die mensen die niet een auto of motor in de garage hebben staan. Voor hun mobiliteit blijven we ons inzetten.

Mariëlle van der Leur – Statenlid

Marielle van der Leur