12 november 2014

PvdA amendement warme overdracht jeugdzorg Statenbreed aangenomen

 

Het PvdA amendement voor extra geld voor scholing en innovatie tijdens de overdracht jeugdzorg is met kamerbrede steun aangenomen tijdens de Provinciale Statenvergadering van 12 november. Tijdens de provinciale hoorzitting Jeugdzorg van 5 november 2014 hebben diverse insprekers aangegeven dat men vanwege de afspraken over continuering van de jeugdzorg geen budget over heeft voor transformatie en innovatie. Welk bedrag precies nodig is om de transformatie van de jeugdzorg te laten slagen is nog niet duidelijk. Daarom wil de PvdA aan de hand van een evaluatie begin 2015 indien nodig de hoogte van dit bedrag vaststellen. De financiële middelen hiervoor zullen bij de voorjaarsnota van 2015 worden toegevoegd aan huidige budget.

Op die manier draagt de provincie ook in 2015 zorg voor de beschikbaarheid van kennis voor de overdracht van de jeugdzorg naar de gemeenten. De provincie moet staan voor een warme overdracht en zal gemeenten zeker als het gaat om de jeugdzorg niet in de kou laten staan.

Paula Wieggers, Statenlid

hippogallery_picture