Provincie Gelderland sluit aan bij de Statiegeldalliantie

Door Karin Jeurink op 16 april 2018

Overal zie je ze wel liggen, op straat en in de bosjes; de plastic flesjes en de blikjes waar eens cola, enerydrink of water in heeft gezeten. Een grote ergernis voor velen en bovendien slecht voor het milieu. Een steeds groter wordende groep bedrijven en particulieren wil dat er statiegeld geheven wordt op de flesjes en blikjes om te voorkomen dat deze op straat, in onze wateren en uiteindelijk in de zee terecht komen. Zij worden vertegenwoodigd door ‘De Statiegeldalliantie’. Provincie Gelderland gaat hier ook aan mee doen! Gedeputeerde Staten deed deze toezegging na een vraag  van de PvdA.

Het afval (plastic en blikjes) dat NIET aan de kant van de weg wordt gegooid, komt nu in de PMD afvalstroom terecht. Daar wordt afval achteraf gesorteerd en verwerkt tot nieuw plastic en blik. Daarom is deze stroom afval geld waard en maakt deze onderdeel uit van de circulaire economie, oftewel de afvalloze economie. Gelderland heeft grote ambities en wil de eerste provincie zijn die afvalloos is.

In de Statenvergadering hebben we een korte discussie gevoerd over de waarde van de flesjes en blikjes en hoeveel waarde overblijft als via een statiegeldtraject een gedeelte daarvan verdwijnt. Conclusie is dat we mee moeten doen met de Statiegeldalliantie en dat we andere stappen moeten ondernemen om de afvalvrije economie verder te ontwikkelen en zo meer werk kunnen maken. Hierover gaan we verder praten in een volgende commissievergadering.

 

Karin Jeurink

Karin Jeurink

De lucht die je inademt, de geur die je ruikt buiten of het dat je hoort in je tuin of in de straat hebben allemaal invloed op jouw geluk en gezondheid. De provincie kan veel invloed hebben op jouw leefomgeving. Dat is waar ik, Karin Jeurink, lid van de Provinciale Staten, voor jou het verschil

Meer over Karin Jeurink