Provincie gaat eigen CO2 uitstoot gestructureerd terugdringen

4 juli 2018

Om tot een effectieve aanpak van de klimaatproblematiek te komen zal iedereen een bijdrage moeten leveren. Overheden, bedrijven en burgers zullen de handen ineen moeten slaan om de in Parijs afgesproken doelen te realiseren. De PvdA is ervan overtuigd dat overheden hierbij voorop moeten gaan in de strijd. Innovaties stimuleren, wet en regelgeving aanpassen en niet in de laatste plaats: zelf het goede voorbeeld geven. Hoe kunnen andere partijen immers op geloofwaardige wijze worden aangesproken als overheden zelf hun zaakjes niet goed voor elkaar hebben en dit zichtbaar maken.

Op initiatief van de PvdA is op 4 juli dan ook een motie aangenomen waarmee is besloten dat de provincie Gelderland zich zal laten certificeren in het kader van de zogeheten CO2 prestatieladder. Deze systematiek stimuleert en ondersteunt deelnemers om op gestructureerde wijze hun CO2 uitstoot terug te dringen. Daarbij is het van belang dat de provincie de geleverde inspanningen en bijbehorende resultaten periodiek door een onafhankelijke partij laat beoordelen. Hiermee laat zij zien ook zelf die keuzes te maken die nodig zijn om voor komende generaties en leefbare aarde achter te laten.

 

Klik hier voor de motie

Motie-co2-prestatieladder