3 november 2014

Piet Wanrooij: Generatiepact voor solidariteit en meer banen

MET SOLIDARITEIT KOMEN WE VERDER

Gewoon een voorbeeld. Als lid van Provinciale Staten zie ik dat er te veel jongeren aan de kant staan. Wie heeft er niet een zoon of dochter die zoekt naar werk. Of een kennis die met een goede opleiding voortdurend buiten de boot valt. Wanneer we niet oppassen zijn we straks een vijver vol talent voorgoed kwijt. Dat willen we niet. Dus kwam er een trainee-project in ons Provinciehuis van Gelderland. Prima initiatief! Tien trainees werden gevraagd en maar liefst duizend sollicitanten stuurden een mooie brief.

Wat schets mijn verbazing: na twee jaar wordt het dienstverband beëindigd en deze talenten worden bedankt voor de prima inzet. Dat zou wel zeer ongewenst zijn en zonde van de investering. Jonge mensen raken teleurgesteld in de lokale overheid, terwijl ze met zo veel voldoening aan het werk zijn geweest in en voor onze Provincie. In Gelderland willen we ons inzetten om deze talenten binnen de lokale overheid van Gelderland te boeien en te binden. Onder meer met de gemeenten en de waterschappen. In het komende jaar willen we veel meer jongeren aan het werk helpen in onze veelal vergrijsde overheidsorganisatie. Ten einde raad Tom Poes gebeld en gevraagd om een list.

Zie daar: het Generatiepact van de Arbeid Gelderland! Een plan gestoeld op solidariteit tussen generaties. Hierdoor ontstaan nieuwe banen voor de kwetsbaarste groepen op de arbeidsmarkt, jongeren en 45 plussers. Hoe? Door vermindering van de arbeidsduur voor de oudste groep werknemers van 60 plus. Het  Generatiepact geeft de oudste groep medewerkers van 60-plus de gelegenheid om met behoud van een redelijke inkomenszekerheid deels te stoppen met werken. Zo kunnen ze hun kennis overdragen en vervullen ze een coachende rol ten opzichte van de andere generaties.  Door middel van bijvoorbeeld een duobaan of combinatiebaan, wordt een werknemer uit deze groep gekoppeld aan een jonge starter. Medewerkers van 60 plus kunnen er ook voor kiezen om uit te stromen, ten gunste van de generaties onder hen. Op deze manier ontstaan extra kansen op werk voor zowel jongeren (trainees) als 45 plussers, die vandaag de dag, erg moeilijk aan de slag komen. Het Generatiepact is een diepte-investering in onze Gelderse jongeren .

We voorkomen dat er een verloren generatie gaat ontstaan. En tegelijkertijd behouden we ervaring en vakmanschap. Over een paar jaar hebben we ze weer hard nodig. De lokale overheid is de sociaal ondernemer, waar jongeren graag willen werken. Met zo’n generatiepact helpen jong en oud elkaar. Jongeren willen graag ervaring opdoen. Ouderen hebben die ervaring. Laten die twee generaties elkaar de hand reiken en de plekken op de werkvloer delen. De vergrijsde lokale overheid in Gelderland kan door het generatiepact het voorbeeld voor Nederland worden. Nog meer ‘Gelderse Streken’. Provincie, waterschappen en gemeenten gaan er met elkaar voor, negeren grenzen en gaan met elkaar investeren en hun bedrijven actief verjongen de komende jaren.

Ter illustratie: alleen al in het Provinciehuis van Gelderland werken 478 medewerkers van 55 jaar of ouder. Van dit aantal zijn 240 medewerkers 60 jaar en ouder.Volop kansen. De 60 plussers doen vrijwillig een aantal stappen terug in de werkweek met enige financiële compensatie. Met de aantoonbare besparing worden jongeren aangenomen (trainees/vaklui). Daarmee wordt de verjonging op gang gebracht en komt de arbeidsmarkt weer wat in beweging, zeker wanneer de gehele lokale overheid in Gelderland meedoet. Hier zie ik een stimulerende rol voor het Provinciebestuur, de gemeentebesturen, de Asscher-gelden en de A+O fondsen weggelegd.

De afgelopen jaren is er flink bezuinigd, daarom zijn er nagenoeg geen jonge medewerkers aangenomen en zijn die in het ergste geval zelf weggestuurd. Een trieste ontwikkeling, niet goed voor de bedrijfsvoering en de slagkracht van de organisaties. Uiteindelijk willen we meer jongeren bij de lokale overheid. Niet alleen omdat deze overheid zich verantwoordelijk voelt voor de nieuwe generatie, maar ook omdat jonge instroom nodig is voor een diverse organisatie die klaar is voor de toekomst. Daarnaast gaan we door met trainees en met nog meer leerbanen (BBL) voor MBO’ers en HBO’ers. Verder heeft de lokale overheid in Gelderland veel goede werkervaringsplekken, waarbij jonge hogeropgeleiden met behoud van hun uitkering werkervaring kunnen opdoen. Samen werkt beter in alle opzichten. Kortom, laten we als provinciaal bestuur en lokale overheden niet wegkijken maar aanpakken! Met solidariteit komen we verder. Met het generatiepact van Gelderland maken we het verschil!

 

Piet Wanrooij, Statenlid
Piet Wanrooy