8 juli 2015

Piet Wanrooij: alleen samenwerking werkt voor regio Arnhem-Nijmegen

Op het knooppunt Arnhem-Nijmegen werd in goede tijden flink samengewerkt. De laatste jaren brokkelt die samenwerking echter af en dat is killing voor onze regio. De huidige stadsregio is in liquidatie! In deze bijdrage wil ik vooral oproepen tot meer samenwerking, meer ambitie en kansen voor onze inwoners en ondernemers. Samen werkt beter!

De regio heeft vandaag een flets profiel, er zijn onvoldoende grote bedrijven die de rest meetrekken en projecten die de regio smoel moeten geven, komen niet van de grond.

In een open netwerk-economie, waarin de gevoeligheid voor de (inter)nationale conjunctuur toeneemt, hebben de steden een krachtige regio nodig. Arnhem en Nijmegen mogen kiezen voor de rol van centrumsteden, die zich meer gaan inzetten als aanjager van de regionale economie. De regio Arnhem-­Nijmegen herbergt innovatieve bedrijven, vooruitstrevende universiteiten, moderne ziekenhuizen, health, energie­ en milieutechnologie en de top van de haute couture. De regio is een economische- en culturele hot spot. Met de ommelanden, die sterk zijn in onder meer de maakindustrie, agro business, toerisme en logistiek kan Gelderland uitgroeien tot een krachtige regio in Europa. Met onze Gelderse infrastructuur (Rijn, Waal, Betuwelijn en ‘driebaans’ A15) hebben we een rol als het ‘Panama kanaal  in West Europa’. Wanneer we goed samenwerken, met veel gemeenten in een groot maar samenhangend gebied rondom Arnhem en Nijmegen, zijn we een kansrijke regio, een die zeker mee kan tellen in Europa.

Dat samenwerking nodig is, is te zien aan het haperen van onze economische motor. De regio kent een stroeve ontwikkeling. Economie en werkgelegenheid blijven achter. Er is nog te veel uitgeefbare grond aan bedrijfsterrein. De leegstand van kantoren en winkels is een doorn in het oog. Het vestigingsklimaat in onze regio kan wel een push gebruiken.

Zie daar de rol van onze grote steden. Zij worden erkend als motoren van de economie doordat zij een grote concentratie van verschillende functies hebben. Een grote diversiteit aan mensen, bedrijven en het brede aanbod aan voorzieningen zorgt voor een aantrekkelijke sociale, culturele en economische mix. Maar Arnhem en Nijmegen kunnen het niet alleen! Zij zijn niet in staat om zelfstandig de randvoorwaarden voor een bloeiende, lokale economie creëren. De beste strategie in een netwerkeconomie is het versterken van de regionale samenwerking. De regio is wat mij betreft een vast geografisch gebied, vergelijkbaar met het KAN (de stadsregio Arnhem-Nijmegen) maar mag variëren al naar gelang het vraagstuk. Logistiek leent zich daar bijvoorbeeld voor, van Achterhoek tot aan de het Rivierengebied. Met een frisse regie vanuit het Provinciebestuur. Versterk wat al sterk is en ga verder met elkaar en voor elkaar.

Daarbij zal niet elke vorm van bedrijvigheid nog op elke locatie passen, waardoor elders vervangende ruimte (‘schuifruimte’) nodig is. Door goede samenwerking met de omringende gemeenten is het dan toch mogelijk alle typen werkgelegenheid in de eigen regio te behouden. Stimuleer (sociaal) ondernemerschap. Investeer in een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Bouw aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat, zet in op regiomarketing en acquisitie in binnen­ en buitenland. Maar steun ook het MKB, er zijn nog te veel onbenutte mogelijkheden.

Mijn oproep is vooral een pleidooi voor intensieve samenwerking vanuit Arnhem en Nijmegen met het aantrekkelijke ommeland. Ga op korte termijn gesprekken met de regio aan, uitmondend in een bestuurlijk akkoord en een blijvende samenwerking. Zet vervolgens met elkaar en de Provincie Gelderland, in op een ambitieuze uitvoeringsagenda en durf daarin grens-ontkennend te zijn. Betrek zo nodig Tiel bij de ambities op logistiek vlak. Of Wageningen, met haar agri-business vanuit de Betuwe. Met het akkoord en door uitvoering te geven aan de agenda wil onze regio een krachtige positie in de top van de Europese kennisregio’s verwerven. Dat is goed voor onze regio en voor de inwoners en ondernemers.

Denk aan de banen die het op kan leveren de komende jaren! We zijn geen eiland, maar een schakel met  andere metropoolregio’s zoals Eindhoven en Nord Rhein Westfalen.

Kortom samen werkt beter! Go for it, Gelderland!

Piet Wanrooij, Statenlid

Piet Wanrooy2