Oproep aan gemeenten die tekorten hebben op Jeugdzorg: meld je bij de provincie

30 januari 2019

Kinderen moeten niet de dupe worden van de financiële tekorten van gemeenten, dat vinden PvdA en CDA in Provinciale Staten van Gelderland. In november hebben de partijen samen met D66 al gevraagd om te onderzoeken wat de risico’s bij Gelderse gemeenten zijn. Vandaag stelden PvdA en CDA mondelinge vragen om duidelijk te krijgen wanneer dat onderzoek wordt opgeleverd. Uit de beantwoording bleek verder dat zich nog geen gemeenten hebben gemeld bij de provincie. De PvdA roept alle gemeenten met tekort alsnog op zich bij de provincie te melden.

De zorgen van Gelderse gemeenten over de tekorten in de jeugdzorg worden steeds groter. De PvdA en het CDA waren dan ook zeer verbaasd om gisteren te horen dat de provincie Gelderland, die financieel toezicht moet houden, het onderzoek naar de tekorten uit wilde stellen en een breed gedragen motie uit november naast zich neer zou leggen. PvdA-fractievoorzitter Peter Kerris heeft mede namens het CDA vandaag in de Statenvergadering om uitleg gevraagd van de gedeputeerde Markink. Naar aanleiding van deze vragen heeft de gedeputeerde toegezegd dat voor 28 februari het gevraagde onderzoek er gewoon ligt. De provincie nodigt gemeenten en VNG Gelderland tevens uit om daarna samen een brief op te stellen om het kabinet op te roepen de problemen rond de tekorten aan te pakken. De zorg voor kwetsbare jongeren raakt ons allemaal. Zij moeten niet de dupe worden van financiële problemen bij gemeenten.