27 september 2013

Ontwikkelingen in waterschap Rivierenland

De wet is naar de tweede kamer, die regelt dat er maart 2015 verkiezingen zijn voor de waterschappen gelijk met de Provinciale Staten. Geen ingewikkelde briefstemmen meer, maar met een stempas net als bij andere verkiezingen. Hopelijk bevordert dat de opkomst en de democratische legitimatie van het Waterschapbestuur.

Als PvdA doen we natuurlijk weer mee aan die verkiezingen, ook in Rivierenland. Een sterke PvdA is van belang, want het gaat bij de waterschappen ergens om. Schoon water, voldoende water en veiligheid en dat moet allemaal betaalbaar blijven. Het klimaat verandert en daarmee het risico van overstromingen, maar ook de kans op te weinig zoetwater neemt toe. Keuzes zullen moeten worden gemaakt. De waterschappen gaan meebetalen aan de hoogwaterbescherming. Maar hoe maak je daarvoor geld vrij zonder de watertarieven te laten stijgen? Bij Rivierenland hebben we al een kerntakendiscussie achter de rug. Verschillende investeringen zijn uitgesteld. De ambitie voor schoon water in 2015, zoals vastgelegd in de kaderrichtlijn water, wordt niet gehaald. Heel vervelend, maar het is niet haalbaar.

Wij vinden dat verdere bezuinigingen niet mogelijk zijn. Wat moet er dan wel gebeuren? We zien nog mogelijkheden om op onderdelen van de bedrijfsvoering samen te werken met andere waterschappen. Daarmee kunnen flinke financiële voordelen worden gehaald. Met waterschap Hollandse Delta wordt al samengewerkt en samenwerking op andere terreinen, zoals ICT zou een logisch vervolg zijn. Angst dat een verdergaande samenwerking automatisch zou leiden tot een fusie stak echter een staak in het wiel. Angst is een slechte raadgever. Wij zijn ook tegen een eventuele fusie, maar dat mag wat ons betreft goede initiatieven niet frustreren.

We kijken al vooruit naar de verkiezingen in 2015. Als betrokken waterschapbestuurders hebben we daar al zin in. We rekenen op de steun van de gehele partij, ook van het partijbestuur en de fractie in de Tweede Kamer, om een goed resultaat te halen. En dan meebesturen in het dagelijks bestuur om de idealen van de PvdA op het gebied van duurzaamheid, innovatie en een eerlijke verdeling van de lasten waar te maken.

Gerard Nieuwenhuis – fractievoorzitter waterschap Rivierenland