20 maart 2013

Nieuwbouw Vogelbuurt kan starten, hoogspanningskabels ondergronds

De PvdA-fractie in de Gelderse Staten is verheugd dat de sterk verouderde woningen in de Apeldoornse Vogelbuurt eindelijk kunnen worden vervangen door nieuwe, eigentijdse woningen. Dit wordt mogelijk omdat de provincie Gelderland een bijdrage levert van 1,5 miljoen euro voor het ondergronds brengen van de hoogspanningskabels die boven de wijk hangen.

Tegelijkertijd is de PvdA teleurgesteld dat het de gemeente Apeldoorn niet is gelukt om voor het beschikbare budget het eerder afgesproken tracé van 3 kilometer, dus inclusief de Rivierenbuurt, te onderkabelen. De Statenfractie roept de gemeente op te blijven zoeken naar creatieve mogelijkheden om daarmee alsnog ruimte te vinden voor verlenging van het tracé. Eventuele meevallers of een eventuele Rijksbijdrage voor onderkabeling moeten meteen worden ingezet voor het alsnog onderkabelen van de Rivierenbuurt.

In de Vogelbuurt is al vele jaren een ingrijpend stadsvernieuwingsproces gaande, waaraan de provincie Gelderland aanzienlijke financiële bijdragen heeft geleverd. Een groot aantal woningen is al gerenoveerd en ook is er geïnvesteerd in voorzieningen. Het verbeterproces stagneerde echter doordat wettelijke normen nieuwbouw onder hoogspanningskabels onmogelijk maken.

PvdA-wethouder Johan Kruithof heeft zich daarom de afgelopen maanden sterk gemaakt voor de voortgang van het stagnerende verbeterproces in de Vogelbuurt. Hij zocht contact met zijn partijgenoten in de Staten en dat overleg leidde uiteindelijk- na vragen aan GS –  tot het voorliggende voorstel van PvdA- gedeputeerde Meijers.

Met de nu toegezegde bijdrage van de provincie Gelderland kan eindelijk een start worden gemaakt met de onderkabeling (begin 2014) en de feitelijke sloop en nieuwbouw (medio 2014). Voor de PvdA is ook de impuls voor de werkgelegenheid een belangrijk argument om vandaag akkoord te gaan met de bijdrage, ondanks het feit dat het nu (nog) niet mogelijk is ook de hoogspanningskabels in de Rivierenbuurt ondergronds te brengen.