12 januari 2015

Muus Groot blogt: Sociaal ondernemen uit de kast

“Mooie verhalen over innovatief ondernemen, maar  het sociaal ondernemerschap heeft het Gelders College (GS) als dood kapitaal in het schap laten liggen”. Meer kon ik er echt niet van maken, eind vorig jaar bij het begrotingsdebat in de Staten van Gelderland.   Ik heb alle gedeputeerden er persoonlijk op aangesproken en een einde geëist aan de oorverdovende stilte. Kom eindelijk uit de kast! Dat was niet impulsief. Een jaar lang had ik er om  gevraagd en aandacht voor het sociale ondernemen was me al enkele malen toegezegd.

Wat bedoel je nou? Geef eens voorbeelden, daagde GS uit. Ik wees op bloeiende initiatieven als het Volkshuis en De Driekant in Zutphen. Naar centra voor  jong ondernemerschap in de regio´s. Naar het pact van Beekbergen in de Stedendriehoek. Binnen ´de DRU´ realiseert  het innovatiecentrum ICER het onbaatzuchtig delen van ondernemerschap. Lokale ondernemingen voor lokale behoeftebevrediging schieten uit de grond,  legio burgerinitiatieven voor de herbestemming van leegstaande gebouwen of gebieden. Gemeenten en burgers experimenteren met zorgarrangementen, stadsakkers, windmolens en andere  initiatieven voor alternatieve energieopwekking.

De participatiewet schreeuwt om dit soort ondernemende creativiteit. Voor minister Asscher was het een argument om aan de SER advies te vragen over het sociaal ondernemen. En gelukkig heeft de provincie eindelijk de handschoen opgenomen. Het arbeidsmarktbeleid wordt ‘geïntensiveerd’ en het sociaal ondernemen krijgt een flinke duw voorwaarts. Een provinciale denktank ontwikkelt nieuwe arbeidsmarktconcepten die  ruimte bieden aan sociaal ondernemerschap en kansen creëren voor mensen aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Er wordt een leerling-, gezel-, meester-systeem ontwikkeld.

In februari, tijdens de  nacht van de economie, worden de eerste resultaten gepresenteerd. Los daarvan worden zeven proefprojecten uitgezet om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt ‘te matchen’. Een ervan is een proef met een netwerk van sociale ondernemers in de Achterhoek dat zich garant stelt voor plaatsing van jongeren. Onderzocht  wordt of de werking van de regionale platforms voor onderwijs en arbeidsmarkt (de POA’s) verbeterd kan worden.

Al dat moois wordt gepresenteerd als een voorzet voor de nieuwe Provinciale Staten. Over de  zetelverdeling na 18 maart mogen PvdA-ers  zich misschien achter het oor krabben, het sociaal ondernemen heeft goede vooruitzichten in Gelderland. Daar moeten we bij zijn.

Muus Groot, fractievoorzitter