21 december 2014

Muus Groot blogt: Meer empathie, minder riedels.

“Werk, werk, werk”, bedachten de vier kandidaten eensgezind als hun missie tijdens de lijsttrekkersdebatten  van PvdA Gelderland in het najaar. Hoewel hun opdracht luidde: ‘ontdek de verschillen’ hadden de ongeveer 150 unieke debatbezoekers toch een welwillend applaus over  voor het vertoonde partijconformisme.

Mijn eigen W’s zijn ‘wijken, wonen, werken’. Dat zit iets dichter bij de  regie over de ruimte,  de kerntaak van de provincie. Ik ben trots op de ‘robuuste investeringsimpuls’ van provinciale staten, die voor duizenden mensen werk oplevert aan woningisolatie, wijkverbetering en  restauratie van erfgoed.

Voor werk, werk, werk, is industrie, industrie, industrie onmisbaar. Jarenlang werden de maakindustrie, het ambacht en de bouw uit het publieke debat verdrongen door de diensteneconomie. Maar nu beleven ze een renaissance. Naast de topsectoren en de ‘valley’s’ zijn het de liefdesbaby’s van het provinciebeleid.

Half december bezocht ik in Nijkerk de  gewestelijke ledenvergadering van de PvdA over de vaststelling van het verkiezingsprogramma voor het Waterschap Vallei en Veluwe.  Met ontwerpteksten als: “De meeste vervuiling wordt veroorzaakt door industrieën […] die onzorgvuldig met het milieu omgaan.” En: “De PvdA vindt dat de agrarische sector en industrie volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ gedwongen moeten worden verantwoordelijkheid te nemen”.

Ik vraag mij af hoe onze kiezers in de papierfabrieken van Eerbeek dit zouden lezen. Zouden ze vloeken? Hun bedrijven spannen zich in om aan de milieuvoorschriften te voldoen en ze investeren in zuiveringstechnologie. De vervuiler betaalt.

Uit mijn FNV-periode is mij bijgebleven dat de activistische vakbondsleden, hoe kritisch ook over de arbeidsverhoudingen, een  zorgplicht voelen voor de continuïteit van hun bedrijf. En ze geven om het milieu maar ze willen niet aangesproken worden met gemakzuchtige groene teksten.

Het verkiezingsmanifest van Vallei en Veluwe is inmiddels aangepast. De industriearbeiders zullen geen kwetsende zinnetjes aantreffen. Maar  hoeveel van die achteloze zinnetjes zijn al eerder ontsnapt? Over de zorg bijvoorbeeld?  En wat  heeft het teweeg heeft gebracht in de polls?

Mijn campagneadvies luidt: meer empathie, minder riedels.

 

Muus Groot, fractievoorzitter PvdA Gelderland