9 juli 2014

Miljoen extra voor cultuur in Gelderland

Het Gelderse provinciebestuur is akkoord gegaan met een miljoen euro extra voor cultuur. Een motie op initiatief van PvdA en CDA hiervoor is zojuist aangenomen. De partijen hebben het college van Gedeputeerde Staten gevraagd komend najaar een derde tender uit te schrijven voor de sectoren podiumkunsten, beeldende kunst en festivals, ten hoogte van minimaal een miljoen euro. Alle culturele partners in die sectoren moeten een aanvraag kunnen indienen. Ook vragen PvdA en CDA om duidelijke berichtgeving rondom de inschrijvingen voor de tender, om alle cultuurinstellingen die aan de gestelde voorwaarden voldoen de kans te geven zich in te schrijven.

Voor de eerste twee tenders was dusdanig veel belangstelling, dat veel goede cultuurinstellingen geen geld kregen toegewezen, ondanks dat ze aan alle gestelde criteria voldeden. De tender-systematiek is nieuw, en ingesteld om cultuurinstellingen minder afhankelijk van subsidie te maken. PvdA en CDA vinden dat cultuur een grote bijdrage levert aan ontwikkeling, onderwijs, economie, ondernemerschap en recreatie in Gelderland. De aanvragen bij de tenders hebben aangetoond dat Gelderland over veel hoogwaardige cultuurinstellingen beschikt. Het extra geld geeft ze de kans  hun goede werk voort te zetten.

Mijnke Bosman, Statenlid
Mijnke Bosman