Mensen leren en werken in de regio: pas het aanbod aan

Door Fokko Spoelstra op 28 februari 2018

Afgelopen weekend stond er in het Financieel Dagblad een artikel over sector overschrijdend opleiden en ontwikkelen. Dat is wat we, PvdA Gelderland beogen: bied mensen een leven lang werken aan en doe dit niet per sector maar via de regio. Stel, het lukt ons om de sectorale opleidings- en ontwikkelfondsen in bijvoorbeeld zorg, techniek, horeca en detailhandel te bewegen richting een regionale inzet. Er komen zo veel middelen beschikbaar om mensen op te leiden en zich laten te ontwikkelen voor werk buiten de eigen sector. Zo kan iemand met een horeca achtergrond geschoold worden om makkelijk in de zorg aan de slag te gaan.

De arbeidsmarkt is niet vooral een sectorale aangelegenheid maar juist een regionale. In andere woorden: iemand laat zich bij het zoeken naar ander werk eerder door een grote afstand tegenhouden dan door een overstap naar een andere sector. Door sectoroverstijgende competenties te ontwikkelen wordt de kans op een duurzame inzetbaarheid van mensen vergroot en de kans op blijvend betaald werk dus ook.

Dit idee hebben we in ons Gelderse Plan van de Arbeid gelanceerd als één van de kansen die kunnen werken. Wij werken aan het verkleinen van de mismatch tussen aanbod van en vraag naar arbeid en nemen samen met bedrijven, ROC’s en hogescholen initiatieven om een leven lang werken daadwerkelijk in de praktijk te brengen.

We zijn dan ook blij om te lezen, in bijvoorbeeld het Financieel Dagblad van
25 februari, dat er in Friesland hard gewerkt wordt aan intersectorale scholingsexperimenten met middelen van verschillende O&O fondsen. Zo’n Frysk initiatief vraagt wat de PvdA Gelderland betreft om een Gelders vervolg. Wij zullen binnenkort dan ook pleiten voor Gelderse experimenten als het gaat om intersectoraal inzetten van O&O fondsen.

Zo blijft het goed werken in een gaaf Gelderland!

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra