6 juni 2013

Masterplan Teeven de bak in!

Staatssecretaris Teeven, van Veiligheid en Justitie (DJI) heeft op 22 maart 2013 het Masterplan voor de Dienst Justitiële Inrichtingen gepresenteerd waarin een bezuinigingstaakstelling is uitgewerkt van €340 miljoen in 2013-2018 met een verlies aan 3.700 arbeidsplaatsen! Het Masterplan kan wat de PvdA in Gelderland betreft van tafel. In deze tijd hebben we vooral behoefte aan banen! Vooral in een krimpregio, als de Achterhoek, is het vasthouden van banen, prioriteit. Het Masterplan gaat hier totaal aan voorbij en er is veel negatieve bijvangst; wachtgeld, WW, onrust en langere behandelduur, leegstand gebouwen, meer bijstand voor gemeenten etc. Kortom een plan van ‘penny wise, pound foolish’!

In mijn reactie sta ik vooral stil bij de negatieve gevolgen voor de werkgelegenheid. Vandaag is er dringend behoefte aan banen en vooral aan het vasthouden van de gewaardeerde banen in het gevangeniswezen. Veel meer gevangenen met een enkelband naar huis sturen, leid tot meer incidenten. Het zal ten koste gaan van de veiligheid op straat. Elektronische detentie werkt volgens vele deskundigen, waaronder Teeven (?), niet. Thuis zitten met een enkelband wordt niet beleefd als een straf, na een crimineel vergrijp. De gestrafte leert er weinig van en het gaat ook voorbij aan de ‘slachtoffer beleving’. Ook wanneer iemand een straf uitzit, zal hij of zij moeten worden begeleid en ondersteund op de weg naar een beter gedrag. In de bezochte instellingen wordt daar, veel positieve inspanning voor geleverd door het personeel binnen de DJI. Een verschraling van het gevangenis wezen zoals ‘twee m/v in een cel’, minder begeleiding en vooral opsluiting, levert op termijn veel maatschappelijke schade op en kost de gemeenschap bakken vol geld. Een bewaarder vertelde me, wanneer we enkel nog mensen opsluiten, dan moet ik voortaan mijn hart maar thuislaten!

In mijn mailbox en op werkbezoeken heb ik gezien wat dit plan teweeg brengt. Onrust onder cliënten, grote zorg onder personeel over het behouden van hun baan. Bewoners, gevangenen en medewerkers zien ook wel in dat het een tandje terug moet. Hebben daar ook goede ideeën over. Komen nu met uitgewerkte voorstellen en deze leveren, in tegenstelling tot het masterplan, wel geld op. Zo ook het top instituut Oldenkotte. Neem dit soort initiatieven serieus Fred Teeven?

Drie Gelderse instellingen worden met sluiting bedreigd. Graag plaats ik enkele kanttekeningen.

De Berg in Arnhem, een Rijksmonument, in de volksmond De Koepel. Enkele jaren terug voor bijna € 20 miljoen gerenoveerd. Bestemming gevangenis! Niets anders is daar mogelijk. Na sluiting leegstand en een kostenpost voor onderhoud en beheer. Dag banen!

De Kruisberg in Doetinchem. Een gewaardeerd kleinschalig Huis van Bewaring. Qua exploitatie (te) duur. Verklaarbaar, er drukken nogal wat lasten op dit HvB. De oude gevangenis en de belendende gebouwen, ook Rijksmonumenten, worden jaarlijks onderhouden, de kachel brandt jaar in jaar uit en  alle gehuurde gebouwen staan nagenoeg leeg. Los dat op en het Huis van Bewaring de Kruisberg draait met een gezonde exploitatie.

Tot slot Oldenkotte, graag wil ik wat langer stil staan bij deze aansprekende instelling. Qua resultaten een top instituut. Jaarlijks vastgesteld door de inspectie. Kleinschalig, zeer professioneel. Met veel expertise worden hier de cliënten met TBS, adequaat begeleid op een terugkeer in onze samenleving. Bewoners geven aan dat het zo niet kan. Een verplaatsing, vanwege sluiting, vraagt zo maar één tot twee jaar, extra behandeltijd. Wat kost dat? Onrust bij patiënten en het kost miljoenen euro`s extra. De gebouwen van Oldenkotte zijn onlangs aanzienlijk gerevitaliseerd, voor circa € 8 miljoen. In de planning stond ook de realisatie van een zeer gewenst leer- en werk centrum (begroot op circa €5 miljoen) , de bouw is nu stil gelegd. En de bouw is al dringend verlegen om werk!

Oldenkotte werkt prima samen met (zorg)partners. Met de  sluiting van Oldenkotte zetten we een  “gouden ketenzorg” met de partners bij het grof vuil. Er ontstaat in Gelderland en Overijssel een blinde vlek voor gerichte behandelingen van deze patiënten. Oldenkotte is sinds mensenheugenis verweven met het dorp Rekken en de regio. Personeel komt uit de streek. De plaatselijke middenstand, buurtverenigingen en vrijwilligers varen wel bij Oldenkotte.

Last but not least, mijn oproep aan Staatssecretaris Teeven; biedt Oldenkotte het broodnodige houvast. Laat ze met collega instelling Veldzicht (Overijssel) het eigen plan waar maken. Dat biedt zo veel meer! In 2014 bestaat Oldenkotte 100 jaar en dan verdient een bedrijf, het predicaat “Koninklijk”. Mijn droom is een Koninklijk Oldenkotte met continuïteit en verder bouwend aan de beste resultaten voor de patiënten door medewerkers met een groot hart.

Op 6 juni spreekt de Tweede Kamer over het Masterplan. Kamerleden, het plan mag de bak in! Het wordt tijd voor een goed en gedragen plan met een realistische besparing en behoud van banen, zeker in de krimpregio in het Gelderse!

 

Piet Wanrooij, Statenlid