5 maart 2014

Kom naar het Informatief-cafe Jeugdzorg in Rheden

Op 18 februari 2014 heeft de Eerste Kamer de nieuwe Wet op de Jeugdzorg goedgekeurd. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten verantwoordelijk voor de gehele jeugdzorg: zowel voor kinderen met beperkingen als kinderen met psychische problemen. De gemeente is dan ook verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg, de jeugd GGZ, de gesloten jeugdzorg, jeugdreclassering, jeugdbescherming, verzorging en begeleiding. De klokt tikt, want dat is al over 10 maanden!

Daarom organiseert de PvdA Rheden een Informatief-café Jeugdzorg op:
Donderdag 13 maart 2014
Van 20.00 – 22.00 uur
Inloop vanaf: 19.30 uur
Locatie: (tijdelijke) PvdA-winkel, Groenestraat nr. 61 te Rheden

Wat betekent dit voor de gemeente Rheden, en nog belangrijker wat betekent het voor de zorg voor onze kinderen en u als ouder(s) of verzorger(s) van Daan, Lisa of Melika? Wij nodigen ouders, verzorgers, kinderen, jeugdigen, leraren, huisartsen, andere belangstellenden van harte uit hun ervaringen, vragen, zorgen, of ideeën met ons te delen. Zodat duidelijk wordt wat de lokale politiek voor u zou kunnen doen, of wat u daarvan verwacht!

In ons panel nemen o.a. plaats: Loes Ypma – PvdA Tweedekamer specialist Jeugdzorg, Wieke Kluft- raadslid PvdA-Rheden, Guus Krähe -oud-inwoner van Rheden en oud- wethouder Jeugdzaken en senior- adviseur jeugd GGD Nederland, en Gé Scholten -voormalig medewerker Jeugdzorg. Zij zullen proberen uw vragen zo goed mogelijk te beantwoorden.

De definitieve agenda van deze avond zal zo worden opgesteld dat er volop ruimte is voor het delen van informatie en het stellen van vragen, dit alles o.l.v. Herriët Heersink, PvdA Rheden.

Onze jeugd heeft recht op een goede toekomst, kom daarom naar ons informatie-café en praat en denk met ons mee! Meld U aan, zodat wij weten op hoeveel personen wij kunnen rekenen.

Voor aanmelden of verdere vragen, mail of bel naar:
Marion Schoeman,  j.schoeman1@chello.nl,          tel. 06- 42524945 of
Heleen Denie,         PVDA.H.Denie@Rheden.nl    tel. 026-3882577