22 januari 2015

Kom naar de gewestelijke ledenvergadering in Doetinchem

Beste partijgenoten,

Hierbij nodig ik jullie uit voor een gewestelijke vergadering op zaterdag 31 januari om 10.00 uur tot ongeveer 12.00 uur in het regio- en campagnekantoor Doetinchem, Bilderdijkstraat 20, 7002 AB, Doetinchem.

De agenda is als volgt:

1)            opening

2)            mededelingen

3)            vaststellen agenda

4)            vaststellen verslag GLV 20 december 2014 en kennisnemen van de verslagen van de drie waterschaps-GLV’s op respectievelijk 16, 18 en 20 december

5)            voorstel tot aangaan van een lijstverbinding

6)            actuele politiek (waaronder de campagne)

7)            rondvraag

8)            sluiting

De benodigde vergaderstukken vindt u hier:

– Verslag Gewestelijke ledenvergadering vaststelling verkiezingsprogramma en kandidatenlijst
– Verslag GLV waterschap Rivierenland
– Verslag GLV waterschap Vallei en Veluwe
– Verslag GLV waterschap Rijn en IJssel

 

Ik hoop u allen op zaterdag 31 januari te kunnen verwelkomen.

 

Vriendelijke groet,

 

Jean Eigeman

Voorzitter gewest Gelderland