29 mei 2013

Kom naar de bijeenkomsten Omgevingsvisie en praat mee!

Graag nodig ik u uit om deel te nemen aan één van de drie bijeenkomsten voor PvdA leden over de nieuwe omgevingsvisie van de provincie Gelderland. Deze omgevingsvisie ligt nu ter inzage voor. Eind 2013 of begin 2014 zal de Omgevingsvisie aan Provinciale Staten worden voorgelegd.

In deze fase komt het aan op politieke keuzes en het afwegen van belangen. We vinden bereikbaarheid van natuur belangrijk, maar mag recreatie overal plaatsvinden? Als we meer energie willen, mag energieproductie dan plaatsvinden in natuurgebieden? En als we sociale voorzieningen belangrijk vinden, moeten we dan toch woningen bijbouwen in kleine kernen of ons juist alleen richten op bestaande woningen? Welke ontwikkelingen staan we toe in het buitengebied? Hoe bieden we ruimte voor ondernemen, maar zorgen we toch voor een mooi Gelderland? Deze vragen zullen de komende tijd beantwoord moeten worden en wij als fractie zullen hier een standpunt over in moeten nemen.

Daar zijn we niet bang voor, dat doen we graag. Maar het lijkt ons goed om juist ook over deze dilemma’s met u in gesprek te gaan. Daarom organiseren we als fractie in de periode juni t/m oktober drie bijeenkomsten waar we concrete politieke vragen uit de omgevingsvisie aan u zullen voorleggen. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor PvdA-leden die geïnteresseerd zijn in ruimtelijke ordening en graag ons Gelderland mooi willen houden. De data zijn:
• Vrijdag 21 juni (16.00 – 18.00 uur) Energietransitie
• Vrijdag 20 september (16.00 – 18.00 uur)Industrieterreinen en detailhandel
• Zaterdag 5 oktober (10.00 – 13.00 uur) Natuur en landbouw
Meer informatie over de invulling van de bijeenkomsten volgt z.s.m. Houdt u de data alvast vrij in uw agenda. Opgeven voor de bijeenkomsten kan bij Truus Vink, email fractie@pvdagelderland.n.l In Omgevingsvisie – de belangrijkste punten op een rij vindt u de belangrijkste punten uit de omgevingsvisie. De hele concept omgevingsvisie (alleen digitaal in te zien) leest u hier: Omgevingsvisie in vogelvlucht. Ik hoop u te zien op één van de bijeenkomsten!

Hartelijke groet, Ingrid Hijman

email: i.hijman@ps.gelderland.nl