17 maart 2015

Kies voor een Nieuwe Gelderse economie!

“Investeren in goed werk, goed wonen en in mensen, dat is wat de PvdA Gelderland wil”, aldus lijsttrekker Peter Kerris. Ondanks de crisis is het vermogen van de provincies fors toegenomen. De PvdA wil een economie waarin we investeren in ons belangrijkste kapitaal: de mensen. Kerris: “Daarom lanceren we ons Plan voor een Nieuwe Gelderse economie. Voor een Gelderland waarin werk, wonen en de Gelderlanders weer centraal staat.”

Plan voor een Nieuwe Gelderse economie
Nederland heeft de weg omhoog weer gevonden. In Gelderland kunnen we onze economie verder aanjagen door nu de keuzes te maken die Gelderland nodig heeft. Kiezen voor een nieuwe Gelderse economie. Een economie waarin de provincie niet blijft zitten op het geld maar weer investeert in ons belangrijkste kapitaal: mensen. Door te investeren in goed werk en goed wonen. Door te kiezen voor een sociale economie in plaats van een economie gericht op graaien en grote winsten. We kiezen voor een toekomstbestendige economie.

Kiezen om te investeren: in goed werk en goed wonen
We kiezen ervoor het NUON-geld in te zetten voor Gelderland. We investeren in vier jaar 500 miljoen euro in echte banen en een mooier en beter Gelderland om in te wonen.

  • – Investeren in werkgelegenheidsprojecten moet minstens 10.000 banen opleveren.
  • – We bouwen woningen op de juiste plek, verduurzamen duizenden bestaande woningen en verstrekken leningen om woningen energiezuinig te maken.
  • – Bereikbaar wonen: investeren in het verbeteren van openbaar vervoer en veilige wegen.

Kiezen voor een sociale economie
We kiezen voor een economie die er weer voor iedereen is. Niet alleen voor de winnaars en het snelle geld.

  • – Ondernemers die voor goed werk zorgen in Gelderland krijgen bij de provincie een streepje voor, bijvoorbeeld als het gaat om aanbestedingen en subsidies.
  • – Directeuren van (semi-)publieke instellingen waarmee de provincie zaken doet, of van instellingen die subsidie ontvangen, verdienen niet langer meer dan een minister.
  • – De provincie maakt zich sterk voor het beste onderwijs, stimuleert gelijke kansen op de arbeidsmarkt en geeft zelf het goede voorbeeld.

Kiezen voor een toekomstbestendige economie
We kiezen voor weerbaarheid van onze economie op de lange termijn.

  • – Gelderland moet in 2050 de duurzaamste provincie van Nederland zijn.
  • – De nieuwe kansen in de kringloopeconomie worden in Gelderland ten volle benut.
  • – Er komt één masterplan regionale innovatie die de sterke punten van onze regio en streken verbindt en met één gedeputeerde als aanjager.

Peter Kerris, lijsttrekker voor de PvdA in Gelderland   prof. Esther-Mirjam Sent, hoogleraar Economische Theorie en Economisch Beleid, Eerste Kamerlid voor de PvdA