8 juni 2014

Kennismaking met waterschap Vallei en Veluwe

Mensen, die overwegen om zich kandidaat te stellen voor de verkiezing
van het algemeen bestuur van waterschap Vallei en Veluwe, kunnen nu heel
gemakkelijk in de praktijk kennis maken met dit waterschap. Op 15 maart
volgend jaar vinden deze verkiezingen plaats, maar als je je voor de
PvdA verkiesbaar wilt stellen, moet dat over enkele maanden al gebeuren.

Om een praktische inkijk in het echte werk van zo’n bestuurder te
geven, organiseert Vallei en Veluwe op woensdag 25 juni een bijeenkomst
voor belangstellenden. Dat zijn mensen die overwegen om zich kandidaat
te stellen voor het algemeen bestuur.

De kennismaking begint bij het kantoor van het waterschap aan de
Steenbokstraat 10 in Apeldoorn om 12.00 uur.
Na een korte uitleg over de
taken van het waterschap volgt een bezoek aan de
rioolwaterzuiveringsinstallatie die vlakbij het gebouw staat.
Aansluitend vanaf 14.00 uur heeft ieder gelegenheid om een vergadering
van het algemeen bestuur mee te maken.

Nadere informatie is te vinden op de site van het waterschap,
www.vallei-veluwe.nl onder de tabs Bestuur, Verkiezingen.

Natuurljk kun je ook bellen of mailen met Aart van Malenstein, die
samen met Eppo Gutteling de PvdA in het huidige algemeen bestuur
vertegenwoordigt: 06-31913537 of aart@vanmalenstein.nl .