Kandidaten gezocht!

19 augustus 2018

Beste partijgenoot,

Op 20 maart 2019 worden gelijktijdig de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen gehouden.

Om als PvdA het verschil te kunnen maken zullen we goede kandidaten op onze kandidatenlijst voor Provinciale Staten en de waterschappen moeten zien te krijgen.

Profielen
Op 23 juni 2018 heeft de gewestelijke vergadering de profielen vastgesteld voor de Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen.

Omdat we weten dat het spreekwoordelijke schaap met vijf poten niet bestaat moet de profielen beschouwd worden als een richtsnoer.
Profielschets Statenlid 2019-2023
Profielschets waterschapsbestuurder Gelderland 2019-2023
Profielschets Statenfractie 2019-2023
Profielschets gedeputeerde in Gelderland 2019-2023
profielschets fractievoorzitter en lijsttrekker 2019 – 2023
Interne bereidverklaring PS 2019
Interne bereidverklaring WS 2019
Erecode-pvda

Aanmelden

PvdA-leden die zich kandidaat willen stellen voor Provinciale Staten en/of het waterschapsbestuur en/of als Gedeputeerde kunnen zich tot 31 augustus 2018, 12.00 uur door middel van een motivatiebrief en CV melden bij het gewestelijk kantoor, PvdA gewest Gelderland, e-mail: fractie@pvdagelderland.nl

Om praktische reden zien we de aanmelding (brief en CV) graag via e-mail tegemoet. We zien die aanmelding graag uitgebreid met een scan van een getekend exemplaar van de interne bereidverklaring en de erecode. Beiden staan op onze website.

Verder verzoeken we je een digitale pasfoto mee te sturen.

Als je je ook wilt kandideren voor het lijsttrekkerschap van de Provinciale Statenfractie of een waterschapsfractie, geef dat dan aan in je brief. Gesprekken met kandidaten voor het lijsttrekkerschap van PS zullen plaatsvinden op 8 september.

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een waterschap verzoeken wij duidelijk aan te geven voor welk waterschap dat is. Dit omdat sommige plaatsen onder meerdere waterschappen vallen en je woonadres dus bepalend is onder welk waterschap je valt.

Kandidaatstellen voor zowel de Staten als ook het waterschapsbestuur?
Mocht je je zowel kandidaat willen stellen voor zowel de Staten als ook het waterschapsbestuur dan ontvangen we graag twee aparte aanmeldingen (één specifiek gericht op de Staten en één specifiek gericht op de functie van waterschapsbestuurders). Hoewel het twee verschillende functies zijn (zowel inhoudelijk als qua tijdsbeslag) willen we als gewestelijk bestuur iedereen een kans geven en straks de beste mensen op de beste plaatsen hebben.

Bijzonderheden
Voor zowel de Staten als waterschappen geldt dat wij streven naar een diverse samenstelling van de fractie qua leeftijd, gender en etniciteit.

Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we eerst een brievenselectie maken. Het kan dus zijn dat je geen gesprek krijgt met de kandidaatstellingscommissie. De gesprekken met de kandidaatstellingcommisie(s) zijn gepland op zaterdagen in de maanden september en oktober.

Vragen
Mochten er vragen zijn, dan kan je contact opnemen met Wopke Veenstra, secretaris van het gewestelijk bestuur, telefoon: 024-3976807, e-mail vwopke@gmail.com.