29 augustus 2014

Provinciale Staten en Waterschappen, stel je kandidaat!

Op 18 maart 2015 worden gelijktijdig de verkiezingen voor Provinciale Staten en de waterschappen gehouden. Om als PvdA het verschil te kunnen maken zullen we goede kandidaten op onze kandidatenlijst voor Provinciale Staten en de waterschappen moeten zien te krijgen.

Profielen

Op 10 mei 2014 heeft de gewestelijke vergadering de profielen vastgesteld voor de Statenverkiezingen en de waterschapsverkiezingen. Omdat we weten dat het spreekwoordelijke schaap met vijf poten niet bestaat moet de profielen beschouwd worden als een richtlijn, een richtsnoer. Klik hier voor onze profielen.


Aanmelden

PvdA leden die zich kandidaat willen stellen voor Provinciale Staten en/of het waterschapsbestuur en/of als Gedeputeerde kunnen zich tot 22 september 2014, 12.00 uur door middel van een gemotiveerde brief en CV melden bij het gewestelijk kantoor, PvdA gewest Gelderland, Markt 11, 6811 CG Arnhem, Telefoon: 026-3599459, e-mail: fractie@pvdagelderland.nl

Om praktische reden zien we de aanmelding (brief en CV) graag via email tegemoet. Het liefst zien we die aanmelding ook graag uitgebreid met een scan met een getekend exemplaar van de interne bereidverklaring en de erecode. Beiden staan op onze website. Eventueel kunnen we deze ook, als de aanmelding is ontvangen, naar je toesturen zodat je deze kunt terug sturen. Verder verzoeken we je een digitale pasfoto mee te sturen.

Leden die zich kandidaat willen stellen voor een waterschap verzoeken wij duidelijk aan te geven voor welk waterschap dat is. Dit omdat sommige plaatsen onder meerdere waterschappen vallen en je woonadres dus bepalend is onder welk waterschap je valt.

Kandidaatstellen voor zowel de Staten als ook het waterschapsbestuur?

Mocht je je zowel kandidaat willen stellen voor zowel de Staten als ook het waterschapsbestuur dan ontvangen we graag twee aparte aanmeldingen (één specifiek gericht op de Staten en één specifiek gericht op de functie van waterschapsbestuurders). Hoewel het twee verschillende functies zijn (zowel inhoudelijk als qua tijdsbeslag) willen we als gewestelijk bestuur iedereen een kans geven en straks de beste mensen op de beste plaatsen hebben. Let op: het is niet mogelijk beide functies te combineren.


Bijzonderheden

Voor de waterschappen geldt in het bijzonder dat wij gelet op de huidige samenstelling van de waterschapsbesturen ook vooral ook jongeren (twintigers, dertigers), vrouwen en allochtonen oproepen zich kandidaat te stellen. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zullen we eerst een brievenselectie maken. Het kan dus zijn dat je geen gesprek krijgt met de kandidaatstellingscommissie. De gesprekken met de kandidaatstellingcommisie(s) zijn vooralsnog gepland op zaterdagen in de maanden oktober en november (uitgezonderd 18 en 25 oktober i.v.m. vakanties).

Kandidaat lijsttrekkers

Leden die zich specifiek kandidaat willen stellen voor het lijsttrekkerschap van de Staten of een waterschap dienen zich ook voor 22 september 2014, 12.00 uur aan te melden. De kandidaat-lijsttrekkers moeten hun aanmelding laten vergezellen van 50 handtekeningen van leden woonachtig in het gewest Gelderland als gaat om de lijsttrekker voor de Statenverkiezingen of 50 leden die woonachtig zijn in het werkgebied van het desbetreffende waterschap. Om de handtekeningen goed te kunnen controleren moeten bij de handtekening een leesbare naam, adres, postcode en woonplaats staan. Het verdient aanbeveling om daarvoor zelf standaard formulieren te maken.

 

Vragen

Mochten er vragen zijn, dan kan contact opgenomen worden met Truus Vink, fractiemedewerkster, telefoon: 026-3599459, e-mail: fractie@pvdagelderland.nl

 

Met vriendelijke groet,

Namens het gewestelijk bestuur,

 

Jean Eigeman,

Voorzitter