1 februari 2014

Josan Meijers: Gelderland besteedt 70 miljoen euro aan verbeteringen in corporatiewoningen

70 miljoen euro, dat bedrag investeert Gelderland in het verduurzamen van corporatiewoningen in de provincie. Onderdeel van de Robuuste Investeringsimpuls en het Impulsplan Wonen, valt deze forse operatie onder de verantwoordelijkheid van PvdA Gedeputeerde Josan Meijers.

De corporaties nemen voor de uitvoer van de plannen de nodige maatregelen, bijvoorbeeld door het aanbrengen van betere isolatie, het inbouwen van extra zuinige hoogrendementsketels, en het geschikt maken van woningen voor de toenemende vergrijzing. Verbeteringen waar de bewoners veel plezier van gaan hebben!  Vanaf 1 februari kunnen alle Gelderse corporaties gebruik maken van de regeling.

Logisch dat ik hier als gedeputeerde Wonen super blij mee ben. Want hiermee kunnen de corporaties:

– Minstens 10.000 van hun woningen verduurzamen en de woningen maar liefst twee gradaties in waardering (label) doen stijgen. Een label voor rekening van de provincie, het andere voor rekening van de corporatie.
– Honderden mensen in de bouw gedurende minstens een jaar werk bieden of aan het werk houden.
– opleidingsplaatsen garanderen voor ten minste 150 leerlingen in de bouw en de installatietechniek.

maar ook …

– Merken de huurders van de verbeterde woningen het direct in hun portemonnee. Door de woningverbeteringen gaat de energierekening omlaag. Met de corporaties is tegelijk afgesproken dat de verbeteringen niet zullen leiden tot extra huurverhogingen. Dat kan snel tientjes per maand schelen.
– Dragen we met zijn allen een flink steentje bij aan het milieu. 10.000 woningen die minder energie verbruiken, dat is niet niks!
– Hopen we dat de bewoners zelf het moment van renovatie aangrijpen om iets in hun woning aan te pakken. Een schilderbeurt, nieuwe gordijnen, de keuken aanpakken, allemaal goed voor de economie!

Het zal duidelijk zijn dat ik een juichkreet niet kon onderdrukken toen PS in juni 2013 besloten tot de extra investeringsimpuls en daar bouw, werkgelegenheid en verduurzaming als belangrijke pijlers in noemden. Dat past immers prachtig in mijn portefeuille.

cr_zonnepanelen-monterenHierdoor kon ik in de zomer van 2013 snel schakelen. Ik was immers al enkele maanden in gesprek met corporaties, naar aanleiding van een PvdA motie van eind 2012. Die motie vroeg mij te inventariseren waar pijnpunten bij woningbouwverenigingen zitten. Dat werd snel duidelijk: corporaties werden door nieuwe Haagse regels belemmerd in het doen van noodzakelijke investeringen in hun bestaande bezit.

Binnen zes weken legden de corporaties, gezamenlijk en met ongekende snelheid en daadkracht, afgelopen zomer een plan op tafel dat klonk als een klok. De provinciale afdeling ‘wonen’ wist van dat plan met eenzelfde snelheid en door extra individuele inzet van gemotiveerde ambtenaren een voorstel te maken dat in december met veel lof ontvangen werd door PS. Met bovenstaand geweldige gevolg! Corporaties, kom maar op met je plannen, de provincie is er klaar voor. Een plan in de komende weken ingediend betekent dat jullie huurders mogelijk al in 2014 in een goed verwarmd huis en met een dikkere portemonnee kerstmis kunnen vieren!

Josan Meijers – Gedeputeerde