Door Jan Daenen op 18 februari 2021

Jan Daenen is trots op de Actieagenda Wonen

In november 2019 namen de Provinciale Staten in overgrote meerderheid een motie aan op initiatief van de PvdA om samen met andere provincies, gemeenten en andere belanghebbenden erop aan te dringen bij het Rijk de verhuurdersheffing af te schaffen. Wat de PvdA betreft zou deze coalitie ook in bredere zin het Rijk aan mogen sturen op beter en doelmatiger woonbeleid. Want zoals Rutte de woningmarkt heeft verwaarloosd kan het echt niet langer: Het aantal daklozen is verdubbeld de afgelopen jaren en de woningtekorten blijven groeien. Tijd voor actie dus, vonden we in 2019.

Gedeputeerde Peter Kerris heeft deze motie ter harte genomen en is in actie gekomen. Met de inzet van vele anderen, zoals corporatiekoepel Aedes, het InterProvinciaal Overleg (IPO), de vereniging van projectontwikkelaars (NEPROM) en Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is er een ambitieuze Actieagenda Wonen gemaakt die als input kan dienen bij de aanstaande kabinetsformatie. De agenda omvat concrete plannen om de opgeleverde woningen van 71.000 naar 100.000 per jaar te brengen. De komende 10 jaar kunnen er dan een miljoen woningen worden gebouwd wat ervoor kan gaan zorgen dat huur- en koopwoningen weer betaalbaar worden voor iedere portemonnee en alle soorten huishoudens. De beknelde groep starters, doorstromers en de groeiende groep ouderen zullen hierdoor weer zeker zijn van een dak boven hun hoofd. Die miljoen woningen zijn broodnodig om het huidige tekort van 330.000 en de groeiende vraag op te vangen.

De verhuurdersheffing wordt in dit plan geschrapt, waardoor woningcorporaties weer ruimte krijgen om te doen waarvoor ze zijn opgericht: betaalbare woningen bouwen.

Naast de cijfers omvat het plan ook aandacht voor duurzaamheid, goede bereikbaarheid, regionale spreiding en toekomstbestendigheid. De verhuurdersheffing wordt in dit plan geschrapt, waardoor woningcorporaties weer ruimte krijgen om te doen waarvoor ze zijn opgericht: betaalbare woningen bouwen. De actieagenda is dus een compleet plan, gedragen vanuit alle lagen van de samenleving. Als het Rijk er, na de kabinetsformatie ook haar krabbel onder zet, staat de bouwsector startklaar om de 100.000 woningen per jaar uit de grond te stampen.

Al met al kunnen we dus trots zijn op deze actieagenda. We hopen dan ook dat de partijen in de Tweede Kamer hier gevolg aan gaan geven. Op deze manier hebben we als fractie in de Provinciale Staten ons steentje bij kunnen dragen aan het tegengaan van de woningnood in onze provincie en natuurlijk ook voor de rest van het land.

Jan Daenen met de aangenomen motie over de verhuurdersheffing die hij in november 2019 heeft ingediend. (Foto: november 2019)

Jan Daenen

Jan Daenen

Zeker zijn van een eerlijke toekomst. Of je wieg nu staat in een villa in Rozendaal of een corporatieflat in Arnhem-Zuid, je geboorteomgeving mag nooit bepalen welke dromen wel en niet realistisch zijn. Zolang we in ons land dat niveau van gelijke kansen nog niet bereikt hebben is de sociaaldemocratie broodnodig. Het is een eer

Meer over Jan Daenen