28 juni 2017

Interview vertrekkend voorzitter Jean Eigeman

Jean Eigeman was tien jaar voorzitter van het Gewest Gelderland. Dit najaar kiest het gewest een opvolger. In onderstaande interview kijkt Jean terug op zijn decennium als gewestelijk voorzitter

Jean, hoe heb je jou jaren als voorzitter van het gewest beleefd?
10 jaar gewestelijk voorzitterschap is een rijke ervaring geweest. Het was een periode met ups en downs. In uitslagen maar ook in persoonlijke verhoudingen. Mooie verkiezingsuitslagen, lelijke cijfers. Ik heb hoogtepunten en dieptepunten in loopbanen meegemaakt. Crises en momenten van glorie die soms dicht op elkaar zaten. Persoonlijk heb ik die 10 jaren intensief beleefd, met plezier, soms verdriet. Na acht jaar in de Senaat zei ik ooit: het was een eer om het te mogen doen. Dat zeg ik nu weer. Ik ben me er meer bewust van geworden dat politiek te veel een beroepssector geworden is, waar professionele normen domineren, terwijl democratie vooral om leken-bestuur vraagt. Niet alleen het systeem moet altijd toegankelijk blijven voor iedereen, ook wij als PvdA zijn op te veel momenten een besloten club. Dat moet anders!

Wat zijn volgens jou de belangrijkste taken van een voorzitter van het gewestelijk bestuur?
Voordat ik over de kerntaken wat zeg: de basishouding van een gewestelijk voorzitter is dat zij (hij) onafhankelijk moet durven zijn; onafhankelijk van de politici en bestuurders die het handwerk doen, onafhankelijk van het landelijk partijbestuur. Zij (hij) moet tussen de leden kunnen staan, maar zich op tijd los moeten durven maken, kleur durven bekennen. Kerntaken: verbinder willen zijn tussen verschillende geledingen, leiding geven aan de primaire taken van een gewest, het contact met de Statenfractie, het ondersteunen van afdelingen en het vormen van een schakel in de partijorganisatie. Concreet betekent dit een actieve rol in het proces van programmavorming voor Statenverkiezingen, het samenstellen van de lijst. Vervolgens ben je klankbord en toezichthouder voor de provinciale politici, eventueel inclusief een of meer gedeputeerden. Een voorzitter moet ruimte bewaken en tegelijkertijd de politieke kleur borgen. Hij is geen opperbaas, geen gewestelijk baron, maar een schakelaar. De vinger aan de pols houden richting landelijke besluitvorming waar het de belangen van het gewest Gelderland betreft. Vergaderingen met enig gevoel leiden, soms streng en duidelijk, soms met de losse hand.

Hoe functioneer je als verbindende factor binnen het gewest, de afdelingen, de provincie en de waterschappen?
Lastige vraag. Soms ben je dichtbij, soms ver weg (letterlijk door mijn intensieve werk in Afrika, Turkije, Roemenië), altijd is bereikbaarheid belangrijk. Binding betekent soms meer, een stevig gesprek direct voeren bij een kop koffie, invoelend kunnen zijn door een hand op de schouder te leggen. Bewaak de communicatie tussen geledingen. We hebben samen meer oog gekregen voor de waterschappen, PvdA-bestuurders kunnen elkaar aanvullen en ondersteunen. Een gewestelijk voorzitter kan in de gaten houden of dat gebeurt en stimuleren dat mensen elkaar opzoeken. Je kunt dat niet allemaal in persoon regelen, je aanwezigheid kan alleen maar selectief zijn terwijl leden, afdelingen, Statenleden en het partijbestuur veel meer verwachten. Zorg als voorzitter voor een open structuur waarin de connectie met regio’s, de Statenfractie en de afdelingen gewaarborgd is.

Welke rol geef je het gewestelijk bestuur binnen de geledingen van de PvdA?
Het gewestelijk bestuur moet als team willen fungeren. Het hoeft geen koekoek eenzang te zijn, maar je moet elkaar wel kunnen vinden op het samenwerken. Aanspreekbaar in en voor de regio’s, voor afdelingen en voor individuele leden. Handen uit de mouwen is belangrijk en elkaar benutten op de sterke punten. Een voorzitter moet zich voortdurend realiseren dat hij/zij het echt niet alleen kan. Een bestuur is een collegiaal verband! Een goede vicevoorzitter, een sterke penningmeester, een secretaris die alert is op de agenda’s, leden die sterk zijn in human resource, interne en externe communicatie en altijd oog hebben voor de procedure-kenners om maar een paar dingen te noemen. Ik heb daar geen klagen over gehad de afgelopen 10 jaar.