11 oktober 2012

Interesse in de gemeenteraad? Schrijf je in voor de Jan Schaper-leergang!

UITNODIGING
Op 11 januari gaat de Jan Schaper-leergang 2 van start. De leergang is bedoeld voor PvdA-leden die overwegen zich te kandideren als raadslid bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2014. De leergang bestaat uit twee fases en wordt door PvdA Gelderland in samenwerking met de Suze Groenewegschool verzorgd.

Met het volgen van fase 1 heb je

– een reëel beeld van wat het raadswerk inhoudt ( tijd / inzet / verwachtingen / mogelijkheden en onmogelijkheden / impact op het persoonlijk leven)
– kennis van de  competenties die nodig zijn om als raadslid te kunnen opereren
– inzicht of het raadslidmaatschap iets voor je is (mocht je na het volgen van fase 1 besluiten dat het misschien toch niet zo is, dan kun je je op dat moment afmelden voor fase 2).

Met het volgen van fase 2 heb je
– inzicht in de werking van de politiek:
– je kent de middelen die je als raadslid ter beschikking hebt en weet je hoe je die kunt gebruiken;
– je kent het belang van netwerken en weet hoe je dit kunt inzetten om signalen van ‘de straat’ naar de politieke arena kunt brengen;
– je kunt de sociaaldemocratische idealen vertalen naar de praktijk van de  samenleving
– kennis van de beginselen van de PvdA en de betekenis daarvan voor het werk als volksvertegenwoordiger voor de PvdA
– inzicht in de financiële cyclus en het belang van financiën om politieke doelen te realiseren.
– de vaardigheid om overtuigend een presentatie voor een groep mensen te houden.
– kennis over hoe je sociale media effectief kunt gebruiken.

Om deel te kunnen nemen aan de leergang beheers je de Nederlandse taal in woord en geschrift en heb je een positieve houding om als PvdA-er een steentje bij te dragen aan een betere lokale samenleving.
Fase 1 kan alleen overgeslagen worden als je aan kunt tonen dat je op dit moment al intensief meeloopt met de fractie (bijvoorbeeld als fractievolger vanuit het afdelingsbestuur).
Fase 2 wordt afgesloten met een gemeenschappelijke dag in het centrum van Nederland.

De leergang wordt in samenwerking met de gewesten, op meerdere plaatsen in het land georganiseerd. Voor leden uit Overijssel en Gelderland vinden de bijeenkomsten plaats in Zwolle (ov)

Data voor fase 1 zijn:
Vrijdagmiddag 11 januari 2013; Vrijdagmiddag 1 februari 2013; Vrijdagmiddag 8 maart 2013

De data voor fase 2 zijn:
Zaterdag 23 maart 2013; Zaterdag 13 april 2013; Zaterdag 25 mei 2013 (centraal in het land als onderdeel van de Communicatie Academie); Zaterdag 8 juni 2013 (centraal in het land)
===========

Aanmelden en eigen bijdrage

De eigen bijdrage voor de leergang bedraagt:
Fase 1    € 25,00
Fase 2    € 50,00

Aanmelden en machtigen geschiedt via het digitale aanmeldsysteem. Klik  hier om je aan te melden. Aanmelden kan tot 15 december 2012.
Naast de digitale aanmelding ontvangen wij van iedere deelnemer per email een korte motivatie waarin je aangeeft waarom jij denkt dat je het raadslid bent dat de PvdA nodig heeft  (max 1 A-4).
Aanmelden kan tot 22 december 2012.
Indien je niet doorgaat naar fase 2, wordt de machtiging voor deze fase vernietigd.

Voor verdere informatie kijk op de website van de Suze Groenewegschool