13 maart 2015

Innovatieve waterbouw voor een sterkere economie in Gelderland

Lijsttrekker voor het waterschap Rivierenland Gerard Nieuwenhuis interviewt Cock Lobach van het bedrijf HC Waterbeheersing. Hij vindt het heel verrassend dat dit bedrijf in zijn woonplaats Kesteren is gevestigd. Zij maken diverse kunstwerken voor waterschappen. De kantelstuwen die bij het bedrijf opgesteld staan, waren voor Gerard onderwerp van studie tijdens zijn opleiding in Wageningen.

Directeur Cock Lobach vertelt enthousiast over zijn bedrijf. Met zijn team van bijna 20 medewerkers maakt hij vrijwel elk product met betrekking tot het waterbeheer dat zijn klant vraagt. “Luisteren naar de klant, een goed product bieden en houden aan afspraken dat zijn de simpele, maar kritische succesfactoren van zijn bedrijf” vertelt hij.

In het kader van het deltaplan voor de grote rivieren worden er komende jaren grote investeringen gedaan. Praktijkervaring met innovatieve waterbouw kan als exportproduct de Nederlandse economie versterken. Aandacht voor innovatie is dan ook een speerpunt in het verkiezingsprogramma van de PvdA.

HC Waterbeheersing toont aan dat er een markt is voor waterbouwkundige kunstwerken zoals stuwen, overstorten, terugslagkleppen, afsluiters, vispassages etc. Cock Lobach vertelt trots dat zijn kunstwerken van diverse afmetingen ondertussen te vinden zijn in Engeland, België, Frankrijk, Kazachstan, St. Maarten en Rwanda.