3 januari 2013

Impuls van 20 miljoen euro voor de Gelderse woningmarkt

Co Verdaas heeft als gedeputeerde veel goede dingen gedaan voor Gelderland. Laten we dat vooral niet vergeten. Het Impulsplan Wonen is een goed voorbeeld van zijn crativiteit en doortastendheid als bestuurder.

Toen Provinciale Staten Co Verdaas via twee moties (van PvdA en CDA) in 2011 opdroegen iets te doen om de stagnerende woning- en kantorenmarkt in Gelderland in beweging te brengen, zocht hij alle ruimte die de provinciale bevoegdheden op het gebied van de woningmarkt bieden. En dat is eigenlijk niet veel. Gemeenten en woningcorporaties gaan over projectontwikkeling, woningbouw en stadsvernieuwing. Andere factoren spelen landelijk of zelfs internationaal. De stagnatie op de huizen- en kantorenmarkt komt door de economische crisis en de daarmee samenhangende terughoudendheid van banken. Ook de onzekerheid over de hypotheekrenteaftrek is bepaald geen stimulans.

 

Wonen en werken

Kortom: de provincie kan in z’n eentje het vliegwiel niet in beweging brengen, maar toch presenteerde partijgenoot Co Verdaas in juni zijn ‘Impuls voor de Gelderse Woningmarkt’. Daarin wordt 20 miljoen euro gereserveerd voor concrete projecten die een impuls kunnen geven aan de vastgelopen markt. Druppeltjes op een gloeiende plaat – maar alles is beter dan machteloos toezien hoe steeds meer mensen in de knel komen: starters krijgen geen hypotheek en kopen geen huis; gezinnen kunnen geen volgende stap maken; voor ouderen zijn er te weinig aangepaste woningen – enzovoort. Ook belangrijk voor de PvdA: activiteit op de woningmarkt betekent werkgelegenheid voor de bouwsector, die het momenteel erg moeilijk heeft.

In september gingen Provinciale Staten akkoord met de uitgewerkte criteria voor het toekennen van een bijdrage aan woningbouwprojecten. Gemeenten konden vanaf dat moment aanvragen indienen die aan liefst zoveel mogelijk criteria tegelijk voldoen.  Het gaat om maatwerk. De projecten moeten  in elk geval maatschappelijke betekenis hebben. Denk daarbij aan het tegengaan van verloedering in binnensteden (kwaliteitsimpuls woongebied)  of in winkelgebieden met veel leegstand (krimpgebieden).  Of aan het opknappen en herbestemmen (bijvoorbeeld voor woningbouw) van een cultuurhistorisch pand. Het kan gaan om jongerenhuisvesting of het aanpassen van woningen voor senioren.

 

Twaalf projecten krijgen geld

De eerste twaalf aanvragen zijn door PS gehonoreerd in de vergadering van 19 december 2012. Al deze projecten starten vóór de zomer van 2013. Die snelle start is een eis van de PvdA – er moet immers zo snel mogelijk iets gebeuren. De bouw- of transformatieprojecten liggen in Apeldoorn (Van ketelhuis tot innovatielab), Barneveld (Christiaan Huygenslocatie), Hengelo centrum, Doetinchem (Anna’s Hoeve en Surinameplein), Wezep (Stationsweg), Terborg (de Rietborgh), Twello (winkellocatie in het centrum), Zaltbommel (Binnenvergt fase 4). Ook worden drie aanvragen voor procesondersteuning gesubsidieerd in Arnhem, Wijchen en Lochem. Daarbij gaat het om een bijdrage voor het inhuren van kennis, projectbegeleiding of onderzoek. Voor de bouwprojecten is in totaal 2,5 miljoen euro toegezegd, voor de procesondersteuning 131 duizend euro.

 

Voor het budget 2013  kunnen tot 1 maart 2013 opnieuw aanvragen worden ingediend. . De eerstvolgende mogelijkheid daarna is 1 oktober 2013. Voor de gehele periode 2013 t/m 2015 is nog 17 miljoen euro beschikbaar.

Jeannine Liebrand, Statenlid

Downloads: