Door Fokko Spoelstra op 1 maart 2017

Ik start smart. Eerste stap naar meer bedrijvigheid in Gelderland

In Gelderland schrijven zich jaarlijks ongeveer achttienduizend nieuwe ondernemers in bij de Kamer van Koophandel. Sommigen hebben al eerder een bedrijf gehad, voor anderen is het ondernemen nieuw. Vaak hebben ze een geweldig idee, maar beschikken ze nog niet over alle vaardigheden nodig om op hun idee ook een succesvolle onderneming te bouwen.

Vanaf 2008 was er daarom Ik start smart. Met dit programma werden startende ondernemers geholpen. Met praktische informatie en ondersteuning, bij het opbouwen van netwerken en het aantrekken van geld. Gewoon vanuit de Kamer van Koophandel, waar elke nieuwe ondernemer zich immers komt inschrijven. Dichtbij de mensen dus. Veel gemeenten deden met de provincie mee, zodat bijvoorbeeld ook mensen die vanuit een bijstandsuitkering een onderneming wilden starten meer kansen kregen. Met meer dan negenhonderd ondernemers waarvan niet minder dan honderdtwintig mensen die vanuit een uitkering startten was het een succesvol project, dat in 2015 tot ergernis van de PvdA helaas werd gestopt.

Want in deze nieuwe periode is het college met nieuw beleid gekomen om startende ondernemers te helpen: de groeiversneller. Deze richt zich – de naam zegt het al – op de groei van ondernemingen en helpt bedrijven met ongeveer vijf medewerkers stappen te zetten. Goed voor ondernemingen, goed voor werkgelegenheid. Alleen geen regeling voor starters.

Daarom heeft de PvdA in de Statenvergadering van vandaag samen met verschillende andere partijen een motie ingediend die het college oproept binnen drie maanden met en voorstel te komen om Ik start smart terug te brengen. Om zo niet alleen bedrijven een handje te helpen die willen groeien, maar ook beginnende ondernemers te begeleiden, of ze nu starten vanuit een baan of vanuit de bijstand.

We zijn blij met de brede steun voor dit voorstel. Een van de kleine stapjes nodig op weg naar een gezonde economie waarin er goed, fatsoenlijk en structureel werk is voor iedereen.

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra