Door Peter Kerris op 8 maart 2017

Ieder kind een kans

In Nederland groeien niet minder dan vierhonderdduizend kinderen op in armoede. Dat vindt de Partij van de Arbeid onacceptabel. Voor kinderen betekent opgroeien in armoede zonder ontbijt naar school. In een oude zomerjas terwijl het hartje winter is. Geen geld voor een cadeautje, schoolreisje of de sportvereniging. Geen computer voor huiswerk en geen pakjes op 5 december.

Afgelopen Prinsjesdag heeft de regering op voorspraak van de PvdA jaarlijks honderd miljoen euro vrijgemaakt om het probleem aan te pakken. Gemeenten krijgen jaarlijks geld van de Rijksoverheid om juist deze kinderen te helpen. Maar dan moet het geld wel terecht komen waar het nodig is. En dat is nog niet overal het geval.

Maar ook de Provincie zou moeten bijdragen. De Partij van de Arbeid staat voor gelijke kansen voor ieder kind in Gelderland. Om mee te doen. Wij dat de Provincie niet achterblijft bij alle inspanningen vanuit de Rijksoverheid en de Gemeenten. Daarom gaan we aan de slag. Om te beginnen hebben we Schriftelijke Vragen gesteld aan het college. Over hoeveel kinderen in Gelderland in armoede opgroeien, over het jeugdsportfonds en het jeugdcultuurfonds.

Daarnaast willen we graag met u in gesprek. Want er leven veel goede ideeën in Gelderland over de aanpak van armoede. Bij gemeenten, bij organisaties, bij betrokken inwoners. Die ideeën willen we verzamelen, bij elkaar brengen. Want samen weten we meer. Dat doen we via een online enquête die u hier kunt invullen en op woensdag 5 april. Dan komen we vanaf 19.30 bij elkaar In de Weerd, Weerdjesstraat 168, Arnhem om met onder meer Gedeputeerde Josan Meijers door te praten over wat de provincie kan doen om armoede de wereld uit te helpen. Praat mee, denk mee.