16 november 2012

Hoogspanningsleidingen in Apeldoornse Vogelbuurt onhoudbaar, PvdA wil actie

Een onhoudbare toestand. Dat is het oordeel van de Statenfractie van de PvdA
over de bovengrondse hoogspanningsleidingen in de Vogelbuurt in Apeldoorn
Zuid. De mensen wonen er letterlijk met hoogspanningsmasten in de tuin.

Zij kunnen bij wijze van spreken hun was aan de kabels hangen. Twee
hoogspanningsmasten staan op een kinderspeelplaats.

In 2007 hebben Gedeputeerde Staten toegezegd om samen met de gemeente
Apeldoorn en woningcorporatie De Goede Woning het ondergronds brengen van de
hoogspanningsleidingen te financieren. Al meer dan vijf jaar wachten de bewoners van
de Vogelbuurt op de eerste schop in de grond.

Omdat de woningcorporatie mogelijk het door haar toegezegde bedrag niet kan
blijven garanderen na 1 januari 2013 heeft de PvdA Statenfractie vragen gesteld aan
Gedeputeerde Staten. De PvdA heeft erop gewezen dat er na 2010 ruimte zou zijn om
het door de provincie toegezegde bedrag van € 1.500.000.- in de begroting op te nemen
en wil dat deze toezegging gestand gedaan wordt.

De fractie wil dat het College van Gedeputeerde Staten voor 1 januari 2013 afspraken
maakt met de gemeente Apeldoorn en de woningcorporatie over het beschikbaar stellen
van het toegezegde bedrag. Het ondergronds brengen van de hoogspanningsleidingen
kan bij het wegvallen van de bijdrage van de woningcorporatie niet worden uitgevoerd.

De PvdA Statenfractie heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten:

1. Is bij het College bekend dat Gedeputeerde Staten in 2007 een toezegging hebben
gedaan voor een bijdrage van € 1.500.000.- voor het ondergronds brengen van de
hoogspanningsleidingen in de Vogelbuurt en dat deze toezegging op 11 december 2008 is
herhaald door de voorzitter van Provinciale Staten?

2. Is bij het College bekend dat Gedeputeerde Staten in 2007 hebben gesteld dat het
toegezegde bedrag niet beschikbaar zou kunnen komen in 2009 of 2010, maar wel daarna?

3. Is het College op de hoogte van het feit dat de Woningcorporatie De Goede Woning
heeft laten weten aan het gemeentebestuur van Apeldoorn dat het door deze corporatie
toegezegde bedrag van € 2.500.000.- na 1 januari 2013 in verband met veranderde
omstandigheden niet langer kan worden gegarandeerd?

4. Deelt het College de mening van de PvdA-fractie dat het getuigt van onbehoorlijk bestuur als
de eerder gedane toezegging niet wordt nagekomen?

5. Is het College bereid om voor 1 januari 2013 met het gemeentebestuur van Apeldoorn en de
corporatie afspraken te maken over het beschikbaar stellen van het toegezegde bedrag op
een zodanig moment dat de corporatie in staat is haar toezegging gestand te doen?