19 november 2014

Graailand pakken we aan in Gelderland

Wat is het verschil tussen goed en genoeg? Ik erger me al jaren aan de graaisalarissen in de (semi)publieke sector. Al jaren kletsen we erover, doen een parlementaire enquête en kiezen voor nog meer toezicht. Toezicht is er genoeg en waar leidt het toe? Er lijkt meer te worden gegraaid dan ooit. Van het bestellen van 500 flessen rode wijn door een bestuurder tot het scheuren in een Maserati. En allemaal op kosten van huurders en belastingbetalers.

Op 1 juli 2014 heeft onze Minister Plasterk de Wet Normering Topinkomens (WNT norm) verlaagd. De oude Balkenendenorm is verlaagd met bijna 30%. Per 1 januari 2015 geldt nu een maximum salaris in de (semi)publieke sector van € 169.345,-. Nog steeds erg veel en wat mij betreft gaan we verder met deze ‘positieve neerwaartse spiraal’.

In Gelderland heeft de PvdA in de Statenvergadering van 13 november jl.  ingezet op een salarisniveau van een gedeputeerde als maximum. Dat is ca. € 7900,- per maand. Echter dat stuitte op teveel bezwaren en onduidelijkheden. Daarom is door de PvdA Gelderland een breed gedragen motie opgesteld om in ieder geval in de Subsidie Verordening op te nemen dat de WNT-norm leidend is bij de toekenning van de subsidies. Verdient een directeur/bestuurder boven die norm dan wordt er gekort op de subsidie. Een mooi resultaat.

Na discussie met de gedeputeerde Markink is zelfs afgesproken dat de verordening nu snel wordt aangepast en dat het bij overschrijding van de WNT-norm er GEEN subsidie wordt toegekend aan de betreffende organisatie. Zo maken we in Gelderland ‘Graailand’ een kopje kleiner. En als het aan de PvdA ligt gaan we stug door met het verlagen van die absurde salarissen!Bij topfuncties in de (semi) publieke sector gaat het niet primair om het salaris, maar om de drijfveer bij te dragen aan de publieke zaak. Graaiers willen we niet in het publiek domein.

Piet Wanrooij, Statenlid

Piet Wanrooy