Goed Werk in Gelderland, nu en straks

Door Fokko Spoelstra op 14 november 2017

Tijdens de Statenvergadering van 8 november lanceerde onze fractievoorzitter ons Gelders Plan van de Arbeid. Al weer een plan, hoor ik u denken? Doen is toch het nieuwe denken? En inderdaad, als PvdA steken we zeker als het gaat om goed werk en goed wonen in Gelderland graag en vaak de handen uit de mouwen. Maar om daar ook provinciaal geld voor in te kunnen zetten hebben wij, en vooral ook gedeputeerde Scheffer, gewoon heldere kaders nodig. Een plan dus: welke acties kan de provincie wel, en welke niet ondersteunen?

In april 2016 hebben we daarvoor samen met tal van partijgenoten al een manifest Goed Werk in Gelderland opgesteld. Daarin ging de meeste aandacht uit naar onderwijs en gemeenten. Veel van de acties in dit manifest zijn inmiddels door Gedeputeerde Staten in beleid voor betere aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarktbeleid opgenomen of wordt door gemeenten in de arbeidsmarktregio’s gedaan. Zo zijn er nu pilots voor het beroepsonderwijs van de toekomst. Circulaire economie en werkgelegenheidskansen zijn volop in beeld.

Eind 2015/begint 2016 was het algemene beeld dat we als provincie moeten zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk komen. Nu zien we dat de economie zo voorspoedig draait dat bijvoorbeeld in de techniek het tekort aan goed opgeleid personeel zo groot wordt dat het de groei van de sector belemmert. In Gelderland zitten weliswaar nog altijd 50.000 mensen zonder werk, maar daar staan inmiddels 90.000 onvervulde vacatures tegenover. De tijden zijn aan het veranderen en het beleid moet dus ook veranderen. Omdat we dan niet gaan zitten wachten tot dit vanzelf gebeurt hebben we als PvdA opnieuw het initiatief genomen om tot een plan te komen. Een Gelders Plan van de Arbeid. Voor goed werk nu, maar ook straks. Werknemers moeten juist in tijden van economische voorspoed weerbaarder worden voor als het ooit weer minder gaat. Dat willen we als PvdA doen door nu te investeren in competenties, en de band tussen onderwijs en arbeidsmarkt fors te verbeteren. We vinden goede ROC’s daarbij van groot belang. ROC’s willen we meer en wellicht gezamenlijk (shared facilities) in bedrijven laten opleiden. We willen op alle niveaus zorgen voor een leven-lang-leren. En we moeten zowel bedrijven als medewerkers voorbereiden op de impact van de grote transities: klimaatadaptatie, energietransitie en de circulaire economie, maar ook de robotisering. Geen bedreigingen, maar kansen als het gaat om goed werk. Uiteraard moeten we als overheid bij dit alles het goede voorbeeld geven: we worden koploper als het gaat om circulair inkopen, het toepassen van social return on investment en we nemen afscheid van payroll constructies.

Ons Gelders Plan van de Arbeid omvat een pallet aan concrete acties die we nog deze bestuursperiode in gang willen zetten. We gaan daarover graag met u: PvdA-lid, werknemer, werkgever of betrokken bij het onderwijs graag het gesprek aan. Daarvoor gaan we begin 2018 ook een werkconferentie organiseren. Ik hoop u daar te ontmoeten! Heeft u nu al suggesties, mail mij: fokko.spoelstra@gmail.com, en we gaan erover in gesprek en ermee aan de slag.

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra