17 maart 2015

Goed, Eerlijk & Zeker Werk in Gelderland

Goed, Eerlijk & Zeker Werk in Gelderland

Goed, eerlijk en zeker werk, daar maakt de Partij van de Arbeid zich sterk voor. Een goed salaris, een goed contract en waardering. Met de zekerheid die mensen verdienen. En wat de PvdA betreft, geeft de overheid het goede voorbeeld. In Gelderland stellen we goed werk centraal en kiezen we voor een einde aan uitbesteding en flexibilisering, voor het volgen van goede voorbeelden en voor het bieden van kansen aan jong talent. We kiezen voor een economie die er weer voor iedereen is. Niet alleen voor de winnaars en het snelle geld.

Niet uitbesteden, maar kennis en kunde behouden

We kiezen ervoor om als provinciale overheid zelf het goede voorbeeld te geven. We maken een eind aan het doorgeslagen efficiency-denken. Door taken en de mensen die deze uitvoeren niet uit te besteden aan de markt, maar mensen een goed contract te bieden. Met de zekerheid van een vast salaris kunnen mensen groeien en het beste werk voor onze provincie verzetten. We behouden kennis en kunde en kijken niet langer naar de laagste prijs op de markt.

Bedrijven die mensen zekerheid bieden, hebben bij de provincie een streepje voor

Het gunnen van overheidsopdrachten, de bestemming van bedrijventerreinen, subsidieverlening, er zijn allerlei momenten waarop de provincie goed gedrag van werkgevers kan belonen. Wij kiezen voor een economie waarin we goede voorbeelden volgen. Bedrijven die mensen zekerheid bieden en een sociale werkgever zijn, krijgen een streepje voor.

Geen payroll-constructies: schoonmakers in vaste dienst

We kiezen voor waardering van mensen en hun werk, niet voor de laagste prijs en doorgeslagen flexibilisering. De provincie schaft payroll-constructies en schijnzelfstandigheid af en neemt schoonmakers, net zoals de catering eerder, weer in vaste dienst. Voor een vast salaris met een goed contract.

Geef jong talent na tijdelijk contract weer kans op vast We kiezen voor vernieuwing en talent in onze organisatie. Trainees en nieuwe werknemers worden niet na een tijdelijk contract weer buiten gezet, maar we behouden hun talent en ideeën voor Gelderland. Zo geven we hen zekerheid, bijvoorbeeld om een huis te kopen, en verzekert de provincie zich ook in de toekomst van goed personeel.

Peter Kerris, lijsttrekker voor de PvdA in Gelderland

Agnes Jongerius, Europarlementariër voor de PvdA