11 februari 2015

Gelderse PvdA roept provincie en gemeenten op gedupeerden Regiotaxi te helpen

De Partij van de Arbeid in de Provinciale Staten van Gelderland is geschrokken over de gang van zaken rondom de regiotaxi in Gelderland. Statenlid Mariëlle van der Leur: “Mensen zijn voor hun dagelijkse vervoer aangewezen op de regiotaxi. De provincie zorgt al voor vervangend vervoer voor de allerkwetsbaarsten, maar daarmee is niet iedereen geholpen.” Werknemers die niet zonder hulp naar hun werk kunnen, kinderen die niet naar school of andere dagbesteding worden gebracht, ouderen met een kleine beurs, zij blijven nu in de kou staan.

Van de voorzieningenrechter moet taxibedrijf Willemsen-de Koning met onmiddellijke ingang weer gaan rijden, maar het bedrijf laat in een eerste reactie weten dat niet (meer) te kunnen. Hierdoor raken veel mensen mogelijk tussen wal en schip. Wat de PvdA betreft is het de overheid die in een dergelijke onzekere situatie voor een vangnet zorgt. “Lokale wethouders zijn goed in staat zelf plaatselijke bedrijven in te huren om de mensen die nu aanspraak mogen maken op de Regiotaxi alsnog te helpen. Wij nemen aan dat de gedeputeerde het met ons eens is dat die lokale bestuurders de rekening naar de provincie mogen opsturen. Kwetsbare mensen mogen niet de dupe worden van een zakelijk conflict tussen de provincie en een vervoersbedrijf.”

De PvdA stelt vragen aan Gedeputeerde Bieze: “Hoe wordt het vervoer gewaarborgd op korte termijn? Komt er een nieuwe aanbesteding? En wat zijn de gevolgen voor het personeel van Willemsen-de Koning?”

Door een conflict tussen de provincie en vervoerder Willemsen de Koning stopt het taxibedrijf met de regiotaxi. Een voorziening (spoedprocedure) bij de rechtbank verplicht het taxibedrijf weer te gaan rijden, maar of Willemsen-de Koning dit ook gaat doen, is onduidelijk. Vanavond vergadert de provinciale commissie over mobiliteit over de kwestie.