18M45 Voorjaarsnota 2018, plek voor stage (PS2018-308)