14 maart 2015

Gelderland moet regenboogprovincie worden

De PvdA Gelderland wil dat Gelderland een Regenboogprovincie wordt. De provincie kan namelijk veel meer doen voor de acceptatie van LHBT’s (lesbienne, homoseksueel, biseksueel en transgender) dan die nu doet. Zo pleit de PvdA er onder andere voor dat 20 procent van de culturele subsidies in de provincie naar activiteiten gaat die de acceptatie van LHBT’s in Gelderland bevorderen. Ook kan die provincie meer doen om agressie te voorkomen tegen bijvoorbeeld homoseksuelen.

 

“Wie je bent of van wie je houdt, mag nooit reden voor uitsluiting zijn”, zegt lijsttrekker Peter Kerris “We staan voor een inclusieve samenleving waarin iedereen in vrijheid en gelijkwaardigheid zichzelf kan zijn en gelijke kansen krijgt. De PvdA ziet dan ook een stevige rol weggelegd voor provincies om bij te dragen aan de acceptatie van LHBT’s.”

 

Het plan voor de Regenboogprovincies is ondertekend door alle 12 provinciale lijsttrekkers van de PvdA. Het

wordt zaterdag 14 maart in Haarlem gepresenteerd. De ‘roze kandidaten’ Marieke van Duijn (nr. 2 op de kandidatenlijst van de PvdA-Noord-Holland) en Ron Hillebrand (lijsttrekker PvdA-Zuid-Holland) bieden om 14.00 uur op de Grote Markt het plan aan minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) aan.

 

Speerpunten uit het plan zijn:

 

  • Provincies worden lid van Workplace Pride: Provincies stimuleren dat er binnen hun organisatie Workplace Pride netwerken worden opgezet. Workplace Pride is een overkoepelende stichting die streeft naar aanzienlijkere acceptatie van LHBT’s op de werkvloer en in de samenleving.

 

  • Diversiteit stimuleren: Provincies stimuleren de regionale cultuur via subsidies. Wij pleiten ervoor dat 20 procent van deze subsidie wordt aangewend voor activiteiten die LHBT-acceptatie combineren met cultuur. Bedrijven die een actief LHBT-diversiteitsbeleid voeren, hebben een streepje voor bij de aanbestedingen van de provincie.

 

  • Werken aan een veilige provincie: De provincie werkt aan een veilig openbaar vervoer. Dat moet een onderdeel worden van de aanbesteding. Vooral tijdens uitgaansavonden moeten ook OV-bedrijven meer hun best doen om agressieve jongeren te weren uit het OV.

 

  • LHBT-acceptatie uitdragen: Onze bestuurders zullen zich de komende periode actief opstellen om LHBT-acceptatie te stimuleren. Dat kan onder andere door consequent aandacht te vragen voor echte LHBT-acceptatie vanuit de representatieve functie die je als politicus hebt.