Door Karin Jeurink op 30 augustus 2017

Geitenhouderij op slot in Gelderland.

Vandaag hebben Provinciale Staten besloten een zogenoemd moratorium in te stellen voor geitenhouderijen. Dat wil zeggen dat er geen nieuwe geitenhouderijen in Gelderland gevestigd mogen worden, dat bestaande bedrijven niet mogen uitbreiden en dat andere boerenbedrijven niet mogen worden omgebouwd tot geitenhouderij.
De gezondheidsrisico’s zijn te groot. Mensen die in een straal van twee kilometer van een geitenhouderij wonen hebben een veel grotere kans op een longontsteking en inmiddels is tien procent van alle longontstekingen in Gelderland gerelateerd aan een geitenhouderij.
Al lange tijd pleit de PvdA voor veel meer aandacht voor gezondheid en leefbaarheid in relatie tot intensieve veehouderij. Vorig jaar al stelden we schriftelijke vragen en gedeputeerde Josan Meijers heeft zich voortdurend sterk gemaakt voor een gezonde leefomgeving, juist ook op het platteland.
De PvdA juicht van harte toe dat met dit voorbereidingsbesluit nu aan de noodrem is getrokken. Dat was vooral nodig, omdat na een vergelijkbaar besluit in Brabant veel geitenhouders hun bedrijf naar Gelderland leken te gaan verplaatsen.
Het genomen besluit geld voor zes maanden. In die tijd zullen Gedeputeerde en Provinciale Staten gezamenlijk aan de slag moeten om de regels ook voor de langere termijn aan te scherpen. De PvdA zal er daarbij voortdurend voor waken dat gezondheid en leefbaarheid daarbij centrale uitgangspunten blijven.
Karin Jeurink

Karin Jeurink

De lucht die je inademt, de geur die je ruikt buiten of het dat je hoort in je tuin of in de straat hebben allemaal invloed op jouw geluk en gezondheid. De provincie kan veel invloed hebben op jouw leefomgeving. Dat is waar ik, Karin Jeurink, lid van de Provinciale Staten, voor jou het verschil

Meer over Karin Jeurink