27 november 2013

Ga in debat met Ronald Plasterk op de Gewestelijke Ledenvergadering

De tijd dat burgers goedmoedig accepteren wat de overheid voor ze bedenkt is voorbij. Gemeenten krijgen te maken met burgers die veel mondiger en assertiever zijn. Gemeenten krijgen steeds vaker te maken met burgers die zelf het initiatief nemen om de leefbaarheid positief te beïnvloeden.

Dat is wennen! Het vraagt om nieuwe verhoudingen tussen overheid en burger.

PvdA Gelderland wil een bijdrage leveren aan de discussie over burgerparticipatie.

We hebben onze minister van Binnenlandse Zaken, Ronald Plasterk, uitgenodigd om met ons in debat te gaan. Hij heeft een visie over het ondersteunen van bewoner- burgerparticipatie door gemeenten en zal komen spreken op de bijeenkomst.

Aan de hand van enkele pittige stellingen willen we de minister trakteren op een kijkje in de keuken. Wat zijn de mooie voorbeelden uit de praktijk? Wat zijn de minder geslaagde voorbeelden van burgerparticipatie? Welke rol past de overheid in deze veranderende maatschappij?

Met elkaar willen we, door het voeren van een goed debat, de visie van de PvdA verder ontwikkelen.

Het debat wordt gehouden tijdens de gewestelijke ledenvergadering van:

Datum  :           7 december

Tijd       :           van 10.00 tot 13.00

Locatie :              Zalencentrum de Droom, Nieuwe Aamsestraat 32, 6662 ND Elst (Gld)

De bijeenkomst start met een huishoudelijk gedeelte. De begroting en het werkplan voor 2014 worden behandeld. Hier vindt u de Vergaderstukken Gewestelijke Ledenvergadering 7 december 2013. Na een korte pauze zal het debat over burgerparticipatie starten.

Wilt u bij deze gewestelijke bijeenkomst aanwezig zijn?

Meld u dan voor 30 november aan bij het secretariaat van het gewest (e-mail: [email protected]). Wanneer u mooie voorbeelden heeft, kunt u dit tevens kenbaar maken bij het secretariaat.

 

Met vriendelijke groet,

Jean Eigeman

Voorzitter Gewest Gelderland