Door op 28 januari 2016

Ga buiten spelen!

Woensdag 27 januari hebben we in de statenvergadering het voorstel ‘Subsidie gemeentelijke projecten IVN 2016-2017’ aangenomen. Dit zorgt ervoor dat IVN Gelderland samen met gemeenten aan de slag kan om jong en oud meer te betrekken bij natuur en landschap. Gemeenten kunnen hier subsidie voor aanvragen.

Goed dat hier nu middelen voor beschikbaar zijn gesteld. Mensen hebben namelijk belang bij natuur. Groen in stad en dorp verbetert de luchtkwaliteit en vermindert het energieverbruik. Natuurbeleving heeft effect op de geestelijke en lichamelijke gezondheid. Het vermindert stress en verhoogt de fysieke activiteit van jong en oud om bijvoorbeeld te gaan wandelen, fietsen of sporten. Deze week kwam uit onderzoek van universiteiten in Leiden en Lissabon naar voren dat kinderen die vaak buiten spelen sterker en socialer zijn. http://www.ad.nl/ad/nl/1013/Buitenland/article/detail/4233041/2016/01/27/Buitenspelen-maakt-kinderen-sterker-en-socialer.dhtml Kan maar zo zijn dat dit ook voor volwassenen geldt.

Natuur en landschap zijn daarnaast ook een economische factor van belang. Een aantrekkelijk gebied zorgt voor recreatie, toerisme en verbetert het vestigingsklimaat voor zowel bedrijven als particulieren. We profileren ons ten slotte niet voor niets met onze groene Gelderse Streken. En tot slot is zonder biodiversiteit en bijvoorbeeld de bestuiving van insecten onze voedselvoorziening verdomd lastig op peil te houden. In feite zijn we gewoon hartstikke van de natuur afhankelijk.

Allemaal goede redenen dus om als gemeente straks gebruik te gaan maken van deze subsidieregeling https://t.co/8uRSvtGdh9. Het belang om natuur en landschap meer te vermaatschappelijken is groot en het is het meer dan waard om daarin te investeren. Voor de natuur zelf, voor de gezondheid van onze burgers, voor de economie en vooral ook om kinderen gewoon fijn te kunnen laten spelen, zodat ze al vroeg leren en ervaren hoe machtig mooi en waardevol de Gelderse natuur is voor nu en in de toekomst.