6 januari 2016

Fors aantal reacties op PvdA meldpunt nieuwe dienstregeling

In slechts 3 weken kwamen 70 meldingen binnen van verontruste reizigers op het meldpunt van de PvdA. De PvdA meldpunt is geopend om reizigers knelpunten in de nieuwe dienstregeling kunnen doorgeven. De klachten variĆ«ren van slechte aansluitingen, waardoor mensen moeten wachten of de beoogde treinoverstap niet wordt gehaald. Tevens zijn er meldingen van lijnen, die in het geheel zijn geschrapt. Een eerste overzicht van de meldingen is opgesteld. De PvdA zet zich in voor bereikbaarheid en bereikbare voorzieningen. Statenlid Piet Wanrooij: “Een nieuwe dienstregeling invoeren gaat vrijwel nooit zonder strubbelingen. Wel is het voor ons van belang dat plaatsen, mensen en voorzieningen bereikbaar blijven voor iedereen. Een dienstregeling moet in dienst staan van de reizigers. Met ons meldpunt brengen we de echte knelpunten in kaart, om ze te kunnen terugkoppelen naar verantwoordelijk gedeputeerde Bieze.” In de Commissievergadering BOC van 13 januari as. willen we de samenvatting en de binnengekomen meldingen overdragen aan de gedeputeerde.

Het meldpunt blijft nog open.