Door Titus Visser op 29 juni 2016

Energietransitie bij scholen en sportverenigingen

Scholen en sportverenigingen kunnen een bijzondere rol vervullen bij de opgaven die moeten worden volbracht op weg naar een energieneutraal Gelderland in 2050.

Het zijn immers organisaties die bij uitstek voor een “uitstralingseffect” kunnen zorgen bij het toepassen van energiebesparende maatregelen en het verduurzamen van de energievoorziening. Leden, kinderen en ouders kunnen hieruit immers inspiratie putten om zelf zaken op te pakken. Verenigingen zouden zelfs kunnen worden beloond indien leden een zichtbare bijdrage aan de noodzakelijke energiebesparing leveren.

Bij de behandeling van de uitwerking van het Gelders Energie Akkoord (GEA) heeft de PvdA fractie er dan ook op aangedrongen actief met deze twee doelgroepen aan de slag te gaan. Dit heeft geleid tot de toezegging van de betreffende gedeputeerde dat hij deze handschoen zal oppakken en voor het einde van het jaar zal rapporteren over de resultaten. We wachten deze met grote belangstelling af.

Titus Visser

Titus Visser

Sinds mei 2015 ben ik Statenlid voor de PvdA. Waarom de PvdA? Omdat wij een partij zijn die staat voor solidariteit. Solidariteit, bijvoorbeeld met mensen die van een smalle beurs moeten leven, mensen die hulp behoeven, kwetsbaren die door omstandigheden hun leven niet zelf georganiseerd krijgen maar ook met hen die van elders komen en

Meer over Titus Visser