Eerst luchtruim, dan Lelystad.

Door Karin Jeurink op 14 december 2017

Provinciale Staten van Gelderland wil eerst herindeling van het luchtruim, daarna pas opening van het vernieuwde Lelystad AirPort. Een motie met deze strekking is met grote meerderheid aangenomen in de vergadering van 13 december. 

De afgelopen maanden zijn wij keer op keer verrast door nieuwe varianten van de routes van Lelystad AirPort naar de hogere vliegroutes. En iedere keer zijn er nadelige gevolgen voor Gelderland. Beperkingen voor Luchthaven Teuge, een tweede route boven Ede, een versnelling boven Wezep, een wachtgebied dat verplaatst van twee plekken in Overijssel naar een plek in Gelderland. 

Constructief meewerken was het toverwoord in de hoop om genoeg invloed te houden. Dat is ijdele hoop gebleken. Als we in de krant moeten vernemen dat het wachtgebied van Overijssel naar Gelderland verplaatst dan is er van samenwerking geen sprake, dan worden routes opgelegd. We zijn blij dat Gedeputeerde Staten dit ook ziet en kenbaar gemaakt heeft aan de Minister. Wij hebben een motie ingediend die verspreid wordt in de tweede kamer. Nog voor de kerst debatteren ze over de fouten in het milieueffectrapport van Lelystad AirPort. En begin volgend jaar volgt een debat over het gehele voorstel. 

Samen met de provincie Overijssel en een groot aantal gemeenten maken we een vuist vanuit het oosten richting Den Haag in de verwachting dat ook zij inzien dat dit proces opnieuw en veel zorgvuldiger doorlopen moet worden. Eerst herindeling van het luchtruim daarna opening van het vernieuwde Lelystad AirPort.

Karin Jeurink

Karin Jeurink

De lucht die je inademt, de geur die je ruikt buiten of het dat je hoort in je tuin of in de straat hebben allemaal invloed op jouw geluk en gezondheid. De provincie kan veel invloed hebben op jouw leefomgeving. Dat is waar ik, Karin Jeurink, lid van de Provinciale Staten, voor jou het verschil

Meer over Karin Jeurink