6 juli 2018

DOE MEE MET DE GRATIS CURSUS POLITIEK ACTIEF VOOR DE PROVINCIE!

Waar moeten huizen komen en waar laten we ruimte voor natuur? Hoe vaak moet de bus rijden in het buitengebied? Waar komen windmolens? Dat zijn enkele van de onderwerpen waar de provincie over gaat. Hoe worden de beslissingen genomen in de provincie? En hoe kunt u daar invloed op uitoefenen? Volg de cursus Politiek Actief voor de provincie en ontdek het. Wie weet bent u hierna wel zó geïnspireerd geraakt dat u zelf actief wilt worden in het provinciebestuur, bijvoorbeeld als Statenlid.
De cursus start op 29 augustus en vindt plaats in de avonduren (19.30u-22.00u). Deelname is gratis. Aanmelden kan via d.van.espelo@gelderland.nl

Programma
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten:
Bijeenkomst 1 (29 augustus): Introductie en kennismaking
– hoe wordt Nederland bestuurd en wat is daarin de plaats van de provincie?
– verkiezingen / politieke partijen
Bijeenkomst 2 (5 september): De provincie
– hoe werkt de provincie?
– de besluitvorming binnen de provincie
– beïnvloeden van de besluitvorming
Bijeenkomst 3 (12 september): De Provinciale Staten
– taken en rollen van de Provinciale Staten
– de instrumenten van een Statenlid
– basiskennis provinciefinanciën
– speeddaten met Statenleden
Bijeenkomst 4 (19 september): Overtuigend debatteren
Bijeenkomst 5 (26 september, overdag): Statenvergadering bijwonen
Meer informatie:
De cursus wordt verzorgd door:
ProDemos – Huis voor democratie en rechtsstaat www.prodemos.nl/politiekactiefprovincie