2 oktober 2014

De kandidaat-lijsttrekkers waterschap Rivierenland stellen zich voor: Nico Arts

Ik stel mij graag even kort aan u voor.

Ik ben 51 jaar, geboren en getogen in Nijmegen. Ik ben getrouwd met Silvia. Wij wonen nu al zo’n 25 jaar in Wijchen. Samen hebben wij twee kinderen. Hardlopen is mijn passie. Ik ben geen sprinterstype, maar wel een fervent marathonloper. Het geeft mij een kick om na maandenlange gerichte trainingen een persoonlijk resultaat neer te zetten. Die drive en dat doorzettingsvermogen heb ik niet alleen bij het lopen van marathons. Die betrokkenheid en dat doorzettingsvermogen heb ik ook in mijn werk en in de politiek.

Ik heb als beleidsmedewerker en projectleider voor diverse gemeenten gewerkt onder meer in de regio Nijmegen en de regio Tiel. In mijn werk heb ik altijd veel te maken gehad met ‘water’: ruimte voor de rivier, natuur, landschap, recreatie, zandwinning en ruimtelijke planning.

Sinds vorig jaar ben ik de voorzitter van PvdA Wijchen. Daarvoor was ik bestuurslid en de afgelopen raadsperiode heb ik de PvdA-fractie inhoudelijk ondersteund met name op het gebied van ruimtelijke ordening, milieu en juridische en bestuurlijke zaken. Daarnaast heb ik mij sterk gemaakt voor inhoudelijke samenwerking en afstemming tussen de PvdA-fracties in de regio Nijmegen.

 

Waarom op Nico Arts stemmen?

Ik ben goed ingevoerd in de materie en het waterschap. Het wordt voor mij de eerste periode. Ik ben dus nieuw en vernieuwend.

Ik ben sterk gericht op verbinding. Dit betekent, naast intensieve samenwerking met de Statenfractie, ook een actieve samenwerking met PvdA-fracties in de gemeenten opzoeken. En het gaat niet alleen samenwerking binnen de PvdA of met andere politieke partijen. Het is ook van belang om goede banden te onderhouden met belangenorganisaties, zoals De Gelderse Natuur en Milieufederatie. Samen bereiken we meer!

Ik vind een constructieve opstelling altijd belangrijk, maar als kansen op betere plannen worden gemist bijvoorbeeld voor meer natuur of recreatie, sta ik er ook voor om het andere geluid – het PvdA standpunt – expliciet te laten klinken:

  • Een rechtvaardige verdeling van lasten en een ruim kwijtscheldingsbeleid.
  • Meer werk maken van natuur en recreatie.
  • Meer educatie- en bewustwordingsprojecten.

Voor een nieuw en gedreven PvdA-geluid bij het waterschap: Stem Nico Arts