2 oktober 2014

De kandidaat-lijsttrekkers waterschap Rivierenland stellen zich voor: Gerard Nieuwenhuis

Het werk van het waterschap doet er echt toe. Zeker nu!
We staan voor een aantal grote uitdagingen. Door klimaatverandering hebben we steeds meer hoosbuien en worden rivierafvoeren steeds extremer. Daarom blijft aandacht voor veiligheid van belang en is meer aandacht nodig voor wateroverlast in de stad en op het platteland.

Het waterschap zorgt voor veilig wonen, droge voeten en schoon water in het rivierengebied. Daar moeten we in blijven investeren. Op de lange termijn moeten we rekening houden met grotere rivierafvoeren. Wij kiezen voor maatregelen die de grote rivieren meer ruimte bieden, samen met kansen voor natuur, landschap, recreatie en sportvisserij. De verandering in klimaat heeft ook invloed op het leefklimaat in de stad. Water en groen worden steeds belangrijker om hittestress te voorkomen tijdens droge, warme perioden. Op een adequate wijze inspelen op de veranderingen in klimaat is van belang voor alle inwoners van Rivierenland en het is van belang voor de landbouw. Als boerenzoon met veel kennis en ervaring op het gebied van waterbeheer en al meer dan 10 jaar betrokken bij het bestuurlijk werk van waterschap Rivierenland weet ik dat als geen ander.

Na mijn hbs-tijd in Apeldoorn heb ik waterbeheer gestudeerd in Wageningen. Ik ben werkzaam geweest als onderzoeker en heb ruime managementervaring opgedaan. Ook ben ik altijd actief geweest voor de PvdA. Twee perioden was ik lid van de gemeenteraad in Kesteren en in dat kader heb ik deelgenomen aan het overleg van de regio Rivierenland. Daarbij is mijn interesse ontstaan voor het bijzondere karakter van het rivierengebied en het belang van adequaat waterbeheer, speciaal in deze regio.

Bij de vorige verkiezingen van het waterschap is het lijstenstelsel ingevoerd en ben ik fractievoorzitter geworden voor de PvdA. Helaas zijn we geen lid geworden van de coalitie. Als fractie hebben we er voor gekozen op constructieve wijze een bijdrage te leveren aan het bestuur van het waterschap. De PvdA zorgt voor meer balans in het bestuur tussen de belangen van inwoners en landbouw. Wij zorgen ervoor dat de lasten eerlijk worden verdeeld en dat mensen met een smalle beurs worden ontzien. We willen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen bieden door inzet bij de vele projecten van het waterschap. Daar hebben we ons in de afgelopen periode sterk voor gemaakt.

Een krachtige inbreng van de PvdA is ook de komende jaren van groot belang. De ambitie is om op basis van een goede verkiezingsuitslag een positie te verwerven in het dagelijks bestuur van het waterschap. Ik ben in elk geval zeer gemotiveerd om het werk van de afgelopen periode als fractievoorzitter van de PvdA een vervolg te geven.

Gerard Nieuwenhuis