2 oktober 2014

De kandidaat-lijsttrekkers stellen zich voor: Jaap Huurman

Waarom heeft de PvdA Gelderland aan mij een goede lijsttrekker?

Volksvertegenwoordiger zijn is het mooiste én leukste, wat er is. En ik heb mij altijd (ook in gemeenteraden en Staten) sterk gemaakt voor een duidelijk herkenbare PvdA, die schouder aan schouder met minder bedeelden strijdt voor meer kansen. Meer kansen om de eigen woningen en woonomgeving te beheren. Meer kansen om samen duurzame energie te produceren. Meer kansen om voor elkaar te zorgen. Meer kansen om de eigen toekomst te bepalen.

In de vorige periode in het Parlement van Gelderland (2003-2007) heb ik het eerste Statenonderzoek mogen leiden en wel naar de vraag, waarom er zo weinig gebouwd wordt in dorpen. Dat leidde tot het rapport ‘Kleine Kernen Doen Leven’ met tal van aanbevelingen, zoals dat bewoners zelf initiatieven moeten nemen. Dat leverde het Programma ‘Dorpen Groeien op Eigen Wijze’ op met 5 pilots verspreid over de provincie. Maar ook een subsidiesysteem  om samen de eigen huizen te bouwen, kwam uit mijn koker. Dat leverde bouwgroepen op, die samen met PvdA-afdelingen werden opgezet. Tot slot mocht ik een provinciaal Armoede-onderzoek doen.

Al die ervaringen kon ik na deze periode gebruiken om nog intensiever met bewonersondersteuning aan de slag te gaan. Als kleine zelfstandige met opdrachten voor dorpen als Dodewaard en Wilp en met wijken als Amsterdam-Slotervaart en Sittard-Sanderbout. Het tv-programma ZEMBLA maakte mij in 2009 met Ganzedijk in Groningen een beetje ‘beroemd’. Het resultaat was dat de wijk gerenoveerd werd, niet gesloopt. Ook ben ik als projectleider van de Provincie Overijssel een dik jaar bezig geweest met het programma ‘Duurzaam Dorp’. Voor het netwerk ‘Communities of Sustainable Europe’ mocht ik mooie voorbeeld-projecten bezoeken in Europa en een Manual samenstellen. Al deze ervaringen hebben mij gesterkt in de overtuiging, dat bewoners veel meer zelf kunnen dan overheden vermoeden.

De PvdA-ledenraad van 20 september jl. in Den Bosch heeft onze vertegenwoordigers in Kabinet en Kamers aangespoord meer het PvdA-gezicht te laten zien. Die oproep mogen wij ons in Gelderland ook aantrekken. Daarom zie ik in het verkiezingsprogramma graag een fonds opgenomen, waaruit zachte leningen worden verstrekt aan door bewoners van dorpen en buurten in gang gezette, rendabele initiatieven, zoals veiligheids-brigades, duurzame-energie-collectieven, buurt- en dorps-winkels, bewoners-landbouw-groepen, welzijn- en zorgverenigingen, duurzame-deelauto-systemen en woon-coöperaties. Dit is ook een versterking van het hoofdstuk ‘Werken in Gelderland’, want dit fonds is een steuntje in de goede richting van de op gang komende kanteling in de economie van kapitaal-intensieve – naar arbeid-intensieve bedrijvigheid. Ik geef graag leiding aan een strijdbare PvdA, die de mensen opzoekt en met hen voor een betere wereld vecht. Daarom wordt elke zaterdag vanaf november in Gelderland ‘Rode Zaterdag’. Met (andere) Statenleden en  een afdeling ga ik als Gelders partijleider met bewoners aan de slag. Om samen een rondje zwerfvuil te prikken en daarna te bespreken, wat zij (meer) samen kunnen doen en hoe de PvdA daarbij kan helpen.  Dat levert de nodige inspiratie op voor ons werk in de Staten.


Jaap Huurman

Ps. Op een niet-bepaald PvdA-vriendelijke website staat sinds augustus jl. een ‘aardig’ portret: http://www.solidariteit.nl/extra/2014/jaap_huurman_een_portret.html