Door Karin Jeurink op 27 september 2017

Column: welkom in Gelderland

Op 20 september is dan eindelijk het nieuwe Huis der Provincie geopend door de Koning. Alle burgemeesters van Gelderland waren uitgenodigd en mochten iemand mee nemen uit hun gemeente. De ene burgemeester hield een opstelwedstrijd onder de kinderen van groep acht, een ander nam een meisje mee dat het Prinses Christina Concours junior had gewonnen met haar harp. Een dame op leeftijd was uitgenodigd door de burgemeester van Bronckhorst. Ik ontmoette haar voordat we via de beveiliging het Huis der Provincie mochten betreden. Ze vertelde over de mantelzorg die ze verleent in haar omgeving en over haar vrijwilligerswerk bij een stichting die families ondersteunt in de nacht bij een terminale patiënt. Ze vond het heel bijzonder bij de opening aanwezig te zijn en had de nacht ervoor niet zo goed geslapen, zo spannend was het.

Met de opening laat de provincie zien dat iedereen welkom is in haar huis. Dit zie je ook in de inrichting. Overal zijn zitjes, koffiehoekjes en er is de grootste werktafel van Nederland en misschien wel van de wereld. Ook als je niet voor de provincie werkt mag je toch gebruik maken van de faciliteiten die er zijn. Je kan zo aan het werk. 

Het komende half jaar gaan we de provincie in met de nieuwe Omgevingsvisie. Net als het nieuwe provinciehuis het verschil maakt voor de medewerkers van Gelderland maakt de Omgevingsvisie het verschil voor de hele provincie. De Omgevingsvisie geeft richting aan hoe we Gelderland inrichten. Hierbij kijken we als provincie meer naar de doelen die we hebben dan naar bijvoorbeeld of dit nu milieu, of ruimtelijke ordening of economie is. Het is een integrale visie op de provincie. Die kunnen we uiteraard niet alleen maken. De komende weken en maanden gaan we overal met partners het gesprek aan. In een startnotitie geven we aan wat ons doel is: We leveren een doorslaggevende bijdrage aan een veilige, gezonde fysieke leefomgeving met omgevingskwaliteit. Dit doen we door de focus te leggen bij nieuwe ontwikkelingen op duurzaamheid, bereikbaarheid en economie. Van september tot december worden ronde tafels georganiseerd waarin alle partners van de provincie mee gaan praten. In 2018 wordt deze nieuwe visie vastgesteld.

Ook wij willen als Statenfractie graag met onze partijgenoten in gesprek over de Omgevingsvisie. Een gezonde leefomgeving is voor ons daarbij het centrale speerpunt. Tijdens de Bestuurdersdag op 28 oktober hebben we hiervoor Co Verdaas uitgenodigd om een inleiding te geven over de omgevingswet en Robert Forkink van Habisense die verder in zal gaan op gezondheid in de Omgevingswet. U bent welkom in het Huis der Provincie om hierbij te zijn!

 

Karin Jeurink

Karin Jeurink

De lucht die je inademt, de geur die je ruikt buiten of het dat je hoort in je tuin of in de straat hebben allemaal invloed op jouw geluk en gezondheid. De provincie kan veel invloed hebben op jouw leefomgeving. Dat is waar ik, Karin Jeurink, lid van de Provinciale Staten, voor jou het verschil

Meer over Karin Jeurink