Door op 29 juni 2017

Column: over water

In het tweede deel van de gewestelijke ledenvergadering van zaterdag 24 juni, stond water centraal. Wat kunnen we (bewoners, gemeenten, woningcorporaties) doen zodat onze Gelderse steden meer waterbestendig zijn? Want als gevolg van klimaatverandering zal het weer grilliger worden: langere perioden van droogte, afgewisseld door korte perioden met hevige buien. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat water geen overlast geeft maar juist bijdraagt aan een goede leefomgeving? Waterbeheer in de stad kan helpen de negatieve effecten van klimaatverandering op te vangen, bijvoorbeeld door regenwater langer vast te houden (in plaats van zo snel mogelijk afvoeren via het riool), bestrating in plaats van asfalt, het aanleggen van meer groen in de wijk, gezamenlijke moestuintjes, daktuinen, en zo verder. Het heeft een positieve uitwerking op zowel gezondheid als welzijn van stadsbewoners.

Nanco Dolman, gespecialiseerd in dit onderwerp en werkzaam bij een Nederlands ingenieursbureau, hield een inspirerende inleiding. Hij liet voorbeelden van over de hele wereld zien. En ook veel voorbeelden uit Nederland. Op onze site is de presentatie te bekijken.

Aan de hand van de inleiding, spraken we over de mogelijkheden die we voor onze steden zien. Wat kunnen we concreet aan plannen en acties bedenken? Denk bijvoorbeeld aan het ondersteunen van huurders die hun woningcorporatie willen aanspreken op mogelijkheden. Een ander interessant voorbeeld is al realiteit bij waterschap Vallei en Veluwe. Daar ontvangen bewoners die hun hemelwaterafvoer afkoppelen, een eenmalige financiële bijdrage (want als het regenwater in de bodem infiltreert, in plaats van dat het de rioolwaterzuivering belast, is dat duurzamer en scheelt het ook kosten).  Weer een ander voorbeeld dat ter sprake kwam is het ondersteunen van bewoners die hun straat of buurt leefbaarder en groener willen maken. Geveltuintjes, bomen planten (bomen filteren fijn stof uit de lucht!), het verwijderen van verharding in ruil voor groen oppervlak: het draagt allemaal bij.

Al met al was het een levendige discussie die veel energie gaf. Gelet op de veelheid aan ideeën die er waren, wordt dit onderwerp later in breder verband verder uitgediept.

En afdelingen die, wellicht met het oog op de verkiezingsprogramma’s voor volgend jaar, hier graag over willen doorpraten, kunnen een beroep doen op onze mensen bij de waterschappen en natuurlijk ook op mij en de rest van de Statenfractie. We denken graag met u mee, over water.