Door Fokko Spoelstra op 29 januari 2016

Coalitiepartijen PvdA, VVD, CDA en D66 Gelderland stellen schriftelijke vragen over sectorplan

Op 24 januari heeft Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bekend gemaakt 4.9 miljoen euro beschikbaar te stellen voor het sectorplan “Grenzeloos Werken”. Betrokken partijen waaronder de provincies Drenthe, Groningen, Limburg, Zeeland en Noord Brabant stellen tezamen eveneens 4.9 miljoen euro beschikbaar. Doel van dit plan is om 800 mensen in de grensstreek met België en Duitsland te begeleiden naar werk over de grens.

“Het heeft ons zeer verbaasd dat Gelderland in dit bericht niet genoemd wordt”, aldus Fokko Spoelstra woordvoerder regionale economie PvdA. “Samen met mij collega’s van CDA, D66 en VVD. Willen we graag weten wat de reden hiervan is. Een goede samenwerking in de grensregio is van groot belang. En daar moeten we dan wel samen in optrekken. Ook als provincies.”

Als coalitie hebben wij tot doel om zoveel mogelijk Gelderlanders aan goed en fatsoenlijk werk helpen en daarbij ook gebruik maken van kansen over de grens. In het nieuwsbericht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt de provincie Gelderland echter niet één keer genoemd als partner. Immers in het bestuursakkoord “Ruimte voor Gelderland” wordt onder andere ingezet op internationaliseren via bijvoorbeeld betere contacten in en met Duitsland. Ook in het concept beleidskader onderwijs en arbeidsmarkt 2016-2019 (PS2016-34) wordt melding gemaakt van Duitse contacten in het kader van de Human Capital agenda.

Fokko Spoelstra

Fokko Spoelstra

Met overtuiging én enthousiasme bekleed ik het Statenlidmaatschap van Gelderland voor de PvdA. Mijn naam is Fokko Spoelstra getrouwd, drie kinderen. Werkzaam bij de Stichting Waardering en Erkenning Politie, voorheen wethouder van Apeldoorn, voorheen werkzaam in het openbaar vervoer en het betalingsverkeer. Ervaren, stabiel. Overtuigd van het belang van een sterke PvdA in Provinciale Staten van Gelderland. Een sterke PvdA

Meer over Fokko Spoelstra