7 december 2012

Co Verdaas treedt af als Staatssecretaris

Staatssecretaris Verdaas heeft geconstateerd dat hij door de aanhoudende discussie over zijn feitelijke woonplaats als gedeputeerde van Gelderland is geschaad in de voorbeeldfunctie die een staatssecretaris vervult. Hij heeft daaruit de conclusie getrokken dat hij beter kon aftreden.

De PvdA-fractie in de Staten van Gelderland vindt het een juiste beslissing en meent dat het in ieders belang is dat nog bestaande vragen over het woon-werkverkeer van de voormalige gedeputeerde worden opgehelderd.

Muus Groot, fractievoorzitter PvdA Gelderland

Woord van de fractie

De fractie van de PvdA Gelderland betreurt het zeer dat ons land en onze partij een bekwame en creatieve bestuurder op deze manier verliezen. De resultaten van zijn harde werk zijn een blijvende winst voor Gelderland. We wensen Co van harte toe dat hij deze episode snel achter zich kan laten.